Gå till sidans innehåll

Användning av funktionen text-till-tal i Hälsobyn

Med hjälp av skärmläsaren kan du lyssna på webbplatsens text uppläst. Det är till hjälp om du har svårt att läsa text på nätet.

Hur fungerar skärmläsaren?

Du behöver inte ladda ner några extra program för skärmläsaren. Klicka bara på knappen lyssna och lyssna på sidans innehåll.


Knappen lyssna finns uppe på sidan under rubriken. När du klickar på knappen lyssna visas ReadSpeakers kontrollpanel och ReadSpeaker startar och läser sidans text högt.

I ReadSpeakers kontrollpanel kan du:

 • Avbryter läsningen och startar den på nytt

 • Stoppar läsningen

 • Använda förloppsindikatorn för att bläddra i läsbar text

 • Justering av volym

 • Klicka på kuggikonen för att justera ReadSpeakers egenskaper

 • Klickar på nedladdningsikonen för att ladda ner ljudfilen

 • Stänga manöverpanelen

Lyssna på vald text

Du kan välja den del av texten som du vill lyssna på genom att markera den med musen. Klicka därefter på knappen Lyssna som framträder bredvid muspekaren.

Genom att markera texten kan du också göra ReadSpeaker läsbar till exempel genom att navigera i innehållet som inte kan läsas med hjälp av knappen Lyssna.

Inställningar

Bilden i inställningsmenyn förstoras genom att klicka.

I inställningsmenyn kan du:

 • Välja om texten ska betonas vid läsning,

 • Välja betoningens stil och färger,

 • Välja långsam, medelsnabb eller snabb läshastighet,

 • Välja om du vill att sidan bläddras automatiskt med den markerade texten

 • Välja om du vill att poppuppknappen Lyssna visas när du väljer text.

Uppdaterad 18.3.2022