Gå till sidans innehåll

Iakttagande av dataskydd och behandling av personuppgifter i tjänsten HälsobynPRO

Användningen av tjänsten HälsobynPRO sker i en autentiserad miljö och kräver alltid behandling av personuppgifter. På den här sidan berättas vilken information som sparas om dig, i vilka situationer, hur informationen behandlas och vem som är personuppgiftsansvarig i varje enskilt fall.

Användningen av tjänsten HälsobynPRO sker i en autentiserad miljö och kräver alltid behandling av personuppgifter. Information samlas in och behandlas på olika sätt i olika situationer. Situationer som kräver insamling av information, fallen där informationen används och registerbeskrivningarna finns intill.

Obs! HälsobynPro är en av de tre huvudprodukterna i servicehelheten Hälsobyn.fi. Andra produkter är Hälsobyns hus och tjänsten Min vårdväg. Mer information om behandlingen av personuppgifter i tjänsterna Min vårdväg och HälsobynPRO finns i tjänsternas egna beskrivningar om behandling av personuppgifter.

När du använder tjänsten HälsobynPRO skapas ett konto för vårdpersonalen och dina uppgifter registreras i klientregistret för Helsingfors universitetssjukhus (HUS). HUS är personuppgiftsansvarig för klientuppgifterna.

Dina uppgifter lagras i klientregistret antingen efter den första användningen (anställda vid Hälsobyns partnerorganisationer) eller efter registrering som användare (anställda vid andra organisationer).

Vilka uppgifter behandlar vi?

När du loggar in samlar vi in följande uppgifter om dig: användarnamn, namn, arbets-e-postadress, arbetstelefonnummer och den organisation du arbetar för.

Uppgifterna om användare som loggat in med ett organisations-ID samlas in från organisationen eller från organisationens AD, (Active Directory användarregister).

Uppgifterna om användare som registrerats med ett certifikatkort samlas in från användarna själva och från befolkningsregistret som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

För att logga in i tjänsten HälsobynPRO måste du skapa ett professionellt konto som autentiserar dig till tjänsten.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att utreda eventuella informationssäkerhetsincidenter, till exempel genom att samla in information om kommunikationssystem och datasystem.

Behandlingen av personuppgifter för användare som är registrerade med ett organisations-ID baseras på anställningsförhållandet och den gällande lagstiftningen.

Behandlingen av personuppgifter för användare som är registrerade med ett certifikatkort baseras på samtycket och den gällande lagstiftningen.

Vem har tillgång till dina uppgifter och till vem lämnar vi ut dina uppgifter?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje parter utan din begäran. Vi använder dock tjänsteproducenter för att underhålla våra system och dessa tjänsteproducenter har begränsad tillgång till dina personuppgifter för att de ska kunna sköta sina uppgifter.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas i fem år från den senaste inloggningen.

Om du ger respons antingen via formulären Ge respons eller Rapportera ett tekniskt problem och lämnar dina kontaktuppgifter (frivilligt), gäller Hälsobyns registerbeskrivning för personuppgifter som lämnas via formulären Ge respons och Rapportera ett tekniskt problem.

Om du använder en separat tjänst som kräver autentisering, till exempel chattjänsten som finns i tjänsten HälsobynPRO, gäller den specifika registerbeskrivningen för den tjänsten. Observera att inte alla separata tjänster kräver autentisering. Om tjänsten kräver autentisering berättar man om det separat på tjänstens introduktionssida.

Om du är forskare och är intresserad av att göra undersökningar om hälsobyn måste du fylla i Webropol-blanketten Är du intresserad av att göra undersökningar om Hälsobyn.

Om det gäller en begäran om publicering av en slutförd undersökning eller artikel kan du skicka in en begäran om publicering med Webropol-blanketten Anmäl undersökningen till Hälsobyns forskningsbank.

I båda fallen samlas personuppgifter in från forskaren eller anmälaren. Behandlingen av personuppgifter styrs av Hälsobyns registerbeskrivning över kontakter med anknytning till forskningsverksamhet.

Om du är en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården och vill hålla dig uppdaterad om nytt innehåll och nya tjänster som publiceras i Hälsobyn, kan du prenumerera på Hälsobyns nyhetsbrev för professionella. Behandlingen av personuppgifter i samband med nyhetsbrevet beskrivs i Hälsobyn-tjänsternas registerbeskrivning för nyhetsbrevet.

I Hälsobyns tjänster ordnas ibland tillfälliga enkäter, tävlingar och forsknings- eller intervjurekryteringar som kräver respondentens kontaktuppgifter. Du hittar dataskydds- och registerbeskrivningen för en enkät, tävling eller rekrytering i samband med enkäten, tävlingen eller rekryteringen.