Gå till sidans innehåll

Information om forskning i Hälsobyns tjänster

Inom Hälsobyn bedriver vi systematisk forsknings- och utvecklingsverksamhet. Den kunskap vi får genom forskning används för nya produktionsprocesser, metoder och program eller för att förbättra sådana funktioner vi redan har

Målet med forskningsverksamheten i Hälsobyn är att hjälpa forskarna att bedriva högklassig forskning i anslutning till digitala tjänster och digitalisering. Utöver det vill Hälsobyn främja både införandet av digitala tjänster och deras effektivitet. Hälsobyns tjänster byggs upp och utvecklas som ett samarbete mellan de fem universitetssjukhusen, och forskare deltar i alla skeden av utvecklingen av tjänsterna. Hälsobyn stöder samarbetet mellan utvecklare och forskare.

I Hälsobyn kan både akademiska forskare och studerande som skriver pro gradu-avhandling och avlägger lärdomsprov vid yrkeshögskolor bedriva forskning. För lärdomsproven är utvecklingsperspektivet viktigt.

Forskarna främjar i huvudsak sin forskning självständigt. Hälsobyn stöder forskningen till exempel genom att erbjuda behövliga forskningsdata, kontrollera att den grundläggande informationen som anknyter till tjänsterna är korrekt och ordna kontaktpersoner inom tjänsterna. Vid behov kan Hälsobyn också utse en egen kontaktperson för forskaren. Inom Hälsobyn fattar vi alltid separat beslut om eventuell handledning av forskning eller lärdomsprov och detta görs från fall till fall.

Vi har listat sådant som du behöver beakta i din plan:

Hälsobyns hus

  • Användning av hus och/eller innehåll: Det är möjligt att få anonyma grundläggande uppgifter om användningen av husen i Hälsobyn: hur mycket husen eller innehållen används (antal besökare, sessioner, sidvisningar) vilka innehåll som används mest och minst, vilken del av Finland användarna i medeltal kommer ifrån etc. Om själva besökarna samlas inga data överhuvudtaget och det görs heller ingen profilering av användarna till exempel utifrån deras beteende på webbplatsen. Det är också värt att notera att det inte går att kombinera användningsdata från ett visst hus eller innehåll med andra innehåll som samma användare eller användargrupp har använt.

  • Rekrytering av forskningspersoner: Det går att använda Hälsobyns hus för att rekrytera forskningspersoner, t.ex. rekrytering av patienter med reumatiska sjukdomar för intervjuundersökningar eller riktade enkäter i Reumahuset, rekrytering av strokepatienter för intervjuundersökningar eller riktade enkäter i Hjärnhuset etc. Vid rekrytering av forskningspersoner är det viktigt att beakta att Hälsobyn är en nationell tjänst som betonar jämlikhet oberoende av bland annat boningsort. Vid rekrytering av forskningspersoner för enkäter och intervjuundersökningar bör man undvika regional avgränsning, som t.ex. enkäter som enbart riktar sig till HUS patienter.

Min vårdväg

  • Insamling av material: Det går att använda de digitala vårdvägarna vid insamling av material: på de digitala vårdvägarna finns det möjlighet att lägga in blanketter för inhämtande av samtycke och frågeformulär. Vid behov går det också att sätta upp en digital vårdväg enbart för forskningsändamål.

  • Rekrytering av forskningspersoner: Med hjälp av Min vårdväg går det att rekrytera deltagare till forskningsprojekt från de digitala vårdvägarna och också utanför dem. Information om forskningsprojektet kan läggas in på första sidan på Min vårdväg och samtycke till deltagande i forskningsprojektet kan skrivas där.

HälsobynPRO

  • Användning av tjänsten och/eller dess innehåll: Det är möjligt att få anonyma grundläggande uppgifter om användningen av tjänsten HälsobynPRO: hur mycket tjänsten används (antal besökare, sessioner, sidvisningar) vilket innehåll som används mest och minst, vilken del av Finland användarna i medeltal kommer ifrån etc. Om själva användarna samlas överhuvudtaget ingen data och det görs heller ingen profilering av användarna till exempel utifrån deras beteende på webbplatsen. Det är också värt att beakta att det inte går att kombinera användningsdata från ett innehåll med andra innehåll som samma användare eller användargrupp har använt. Från vissa enskilda tjänster, som konsultationstjänsterna, insamlas användningsdata per tjänst som kan utnyttjas som del av en forskning enligt överenskommelse med tjänsteleverantören.

  • Rekrytering av forskningspersoner: Med hjälp av HälsobynPRO går det bland annat att rekrytera deltagare bland yrkesutbildade till forskningsprojekt, t.ex. rekrytering av yrkesutbildade som producerar e-hälsotjänster för riktade enkäter eller intervjuundersökningar. Vid rekrytering av forskningspersoner är det viktigt att beakta att HälsobynPRO är en nationell tjänst som betonar jämlikhet oberoende av bland annat boningsort. Tjänsten har användare från hela Finland. Vid rekrytering av forskningspersoner för enkäter och intervjuundersökningar eller vid produktion av innehåll bör man undvika regional avgränsning, som till exempel endast anställda inom HUS område.

  • Information om kommande eller pågående forskningsprojekt: I avsnittet Aktuellt i HälsobynPro går det att informera yrkesutbildade användare om kommande och pågående forskningsprojekt och möjliga rekryteringar. De meddelanden som publiceras i avsnittet Aktuellt ska på något sätt vara kopplade till Hälsobyns tjänster eller innehåll.

När forskningen är klar och publicerad så publiceras den i Hälsobyns forskningsbank – naturligtvis med forskarens tillstånd. Skicka en kort beskrivning av din forskning och en länk till den via blanketten nedan.

Om det är frågan om en forskning eller ett utvecklingsuppdrag som gjorts för tjänsten HälsobynPRO och som till exempel leder till ett redskap, en checklista eller handledningsvideo för yrkesutbildade så kan ifrågavarande innehåll eller redskap publiceras som kunskapsinnehåll i avsnittet Information i HälsobynPRO. För produktion och publicering av innehåll kommer vi alltid överens om på förhand och från fall till fall.

Hälsobyns redaktion bedömer alltid om ett innehåll kan publiceras.

Uppdaterad 21.3.2023