Gå till sidans innehåll

Yrkespersoner berättar om hur de utnyttjar Hälsobyn i sitt arbete

Hälsobyn används i kund- och patienthandledningen, för att utveckla den egna yrkeskunskapen och vid introduktion. Hälsobyn utgör också en etablerad del av undervisningen vid läroinrättningar inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Läs intervjuerna som genomfördes under Sjuksköterskedagarna och hitta tips för din egen arbetsdag.

Uppdaterad 12.12.2022