Gå till sidans innehåll

Information om Hälsobyns hus

Hälsobyns hus ger information och stöd till personer som tar hand om sitt eget eller en närståendes välbefinnande. Husen har producerats i samarbete med universitetssjukhusen i Finland. Husens innehåll produceras av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården i samarbete med Hälsobyn användare.

Hälsobyns hus utgör en virtuell by som ger information och stöd till dem som tar hand om sitt eget eller en närståendes välbefinnande. Varje hus innehåller information relaterad till husets tema och innehåll som stöd för egenvård. Husen erbjuder också olika symtomenkäter, chatt- och chatbot-tjänster och symtomnavigatorer. I Hälsobyns hus finns också information och verktyg för diskussion, vägledning och informationsutbyte mellan vårdpersonalen, klienten eller patienten.

En aktuell lista över Hälsobyns hus finns på sidan Hälsobyns hus eller i menyn Husen.

Obs! Hälsobyns hus är en av de tre huvudprodukterna i servicehelheten Hälsobyn.fi. Andra produkter är tjänsterna Min vårdväg och HälsobynPRO. Bekanta dig med beskrivningarna av tjänsterna Min vårdväg och HälsobynPRO i tjänsternas egna beskrivningar.

Hälsobyns hus tillhandahåller tillförlitlig, säker och vetenskapligt bevisad information om hälsa och välbefinnande för alla. Innehållet i tjänsten har producerats och/eller granskats av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som arbetar på universitetssjukhusen i Finland.

Hälsobyns hus erbjuder inte undersökningar, behandlingar eller andra former av personliga bedömningar eller servicehandledning. Det är en informationstjänst som kan användas som en källa till tillförlitlig hälsoinformation, antingen på egen hand eller tillsammans med vårdpersonalen som behandlar dig.

Syftet med tjänsten är att

 • hjälpa till med att följa upp livskvaliteten, symtomen och levnadsvanorna, leva med en långvarig sjukdom och stödja livshanteringen

 • stödja människors möjligheter att upprätthålla sitt välbefinnande

 • sammanföra patienter, invånare och vårdpersonal inför gemensam information och vägledning

 • komplettera den traditionella hälsovården och det traditionella sociala arbetet.

Vid användning av tjänsten är det viktigt att ta hänsyn till att

 • den elektroniska informationen som publiceras i Hälsobyns hus endast har producerats för informationsändamål och tillkännagivande, om inte annat anges separat och uttryckligen.

 • Den information som tillhandahålls av Hälsobyn är endast vägledande för den enskilda användaren.

 • Det betyder att innehållet i Hälsobyns hus inte ersätter en bedömning som görs av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården eller en läkardiagnos som baseras på en klinisk bedömning av tillståndet.

 • De anvisningar och rekommendationer som publicerats i Hälsobyns hus är allmänna anvisningar som upprättats av vårdpersonal och ersätter inte en personlig bedömning av en läkare eller en annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården om bästa möjliga behandling för en enskild patient.

 • tjänsteproducenterna, det vill säga de finländska universitetssjukhusen och andra samarbetspartners, är inte för enskilda patienter skyldiga att agera i enlighet med det innehåll och de principer som nämns i innehållet på webbplatsen. Tjänsteproducenterna tar inte heller ansvar för att individen förstår, tillämpar och följer anvisningarna i tjänsten eller att läsaren gör korrekta tolkningar.

 • tjänsteproducenterna tar inget vårdansvar för de som använder Hälsobyns hus, det vill säga vårdansvaret ligger alltid hos vårdinstansen.

 • Hälsobyn eller dess hus ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som beror på att denna webbplats eller de elektroniska tjänsterna används eller inte kan användas eller för skador som hänger samman med dessa.

 • Hälsobyn garanterar inte att tjänsten fungerar helt oavbrutet eller felfritt. Tjänsten underhålls och uppdateras med jämna mellanrum, under vilka tjänsten kan tillfälligt vara ur bruk.

Innehållet i Hälsobyns Hus har utarbetats utifrån tillförlitlig, säker och vetenskapligt bevisad information. Innehållet, som producerats av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och som granskas av respektive specialiteter och kliniker vid finländska universitetssjukhus, är högkvalitativ och säker hälsoinformation.

Upphovsrätten till Hälsobyns hus och andra relaterade immateriella rättigheter ägs av HUS-sammanslutningen, de finländska universitetssjukhusen eller tredje parter. Alla rättigheter till sidorna och deras innehåll förbehålls. Det är förbjudet att publicera, kopiera, överföra eller ändra sidornas innehåll eller utseende utan tillstånd från den som äger rättigheterna, frånsett att förvara det på datorn eller skriva ut det för personlig användning eller patienthandledning. Om du skriver ut innehåll för patienthandledning ska innehållet bevaras som det är utan redigering. Källan bör anges i utskriften.

Innehållet i Hälsobyns hus får användas i studie- och undervisningssyfte bara man uppger källan (se avsnittet Hänvisningar). Vi hoppas att du informerar oss om användningen i utbildningssyfte på info@terveyskyla.fi.

Materialet får citeras i enlighet med den finländska upphovsrättslagen (404/1961). Källan ska alltid uppges när materialet citeras. Varumärken och logotyper på webbplatsen får dock inte kopieras, publiceras eller distribueras vidare utan skriftligt tillstånd från Hälsobyn.

Innehållet i Hälsobyn kan inom ramen för god sed citeras, bara man uppger källan. Webbplatsens adress ska synas i alla publikationer i formatet www.terveyskyla.fi/husets namn.

Exempel:

 • texthänvisning: (Njursjukdomar vid diabetes, Hälsobyn, Diabeteshuset)

 • litteraturförteckning: Njursjukdomar vid diabetes, Hälsobyn, Diabeteshuset. Webbadress: https://www.terveyskyla.fi/sv/diabeteshuset/diabetesrelaterade-sjukdomar/diabetes-och-njurar/njursjukdomar-vid-diabetes. Läst: 8.5.2023.

Tjänsteproducenten strävar efter att hålla informationen i Hälsobyns hus korrekt och uppdaterad och att säkerställa webbplatsens tekniska funktionalitet. Man kan dock inte garantera att informationen i tjänsten i alla situationer är korrekt, oföränderlig och aktuell. Uppdateringar och underhåll som utförs av tjänsteproducenten på webbplatsen kan tillfälligt påverka tillgängligheten till webbplatsen. Tjänsteproducenten kan ändra eller uppdatera beskrivningarna, innehållet eller layouten på webbplatsen utan att meddelande i förväg eller utan särskild orsak.

Tjänsteproducenten informerar om eventuella störningar i tjänsten med hjälp av en informationsbanner högst upp i tjänsten eller en separat sida om avbrott i tjänsten.

Tjänsteproducenten kan vid behov göra ändringar på webbplatsen eller begränsa åtkomsten till webbplatsen av tvingande skäl. Tjänsteproducenten garanterar inte att tjänsterna kan användas utan avbrott och är inte ansvarig för eventuella skador som orsakas av användningen av tjänsten.

Det finns länkar från Hälsobyns hus till webbplatser som upprätthålls av tredje parter. Tjänsteproducenten ansvarar inte för innehållet och tillgängligheten på tredje parters webbplatser.

Eventuella fel eller brister i tjänsten kan rapporteras via Hälsobyns responsformulär.

Att använda webbplatsen

Hälsobyns hus fungerar med de vanligaste terminalerna och webbläsarna. Husen är fritt tillgängliga utan inloggning eller autentisering. Vissa hus har chattjänster som kan kräva autentisering, till exempel med bankkoder. Tjänsten kan innehålla länkar till tjänster på olika plattformar som kräver att du loggar in för att använda tjänsten

Kakor

Vad är kakor?

En kaka (cookie) är en liten textfil som sparas på användarens terminal. Kakorna gör det möjligt för tjänsten att fungera på ett tekniskt planerat sätt. Dessutom kan informationen från kakorna användas för att förbättra användargränssnittet och användarupplevelsen på webbplatsen och för statistisk uppföljning av antalet besökare.

Vilka kakor används i tjänsten?

När du kommer till Hälsobyn kan du välja om du vill acceptera alla kakor eller endast nödvändiga kakor.

Nödvändiga kakor: Vissa kakor är nödvändiga för att webbplatsens grundläggande funktioner ska kunna erbjudas. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor. Dessa kakor är i bruk som standard och kan inte tas bort.

Preferenser: Preferenskakor gör det möjligt för en webbplats att spara information för att skräddarsy layouten eller funktionen på en webbsida enligt användaren. Preferenskakor kan inkludera att spara vald valuta, område, språk eller färgtema.

Analytiska kakor: Analytiska kakor används för att utveckla webbplatsen genom att samla in och rapportera information om webbplatsens användning.

För mer information om kakor i Hälsobyns hus, klicka på alternativet Kakinställningar.


Om du redan har accepterat något av alternativen kan du se dina kakinställningar genom att klicka på ikonen för kakinställningar.

För information om tillgänglighet, det vill säga användarvänligheten och tillgängligheten för Hälsobyns hus, se Tillgänglighet i Hälsobyns hus på sidan:

För information om behandling av personuppgifter, se hur man tar hänsyn till dataskyddet i Hälsobyns hus på sidan: