Gå till sidans innehåll

Projektet Hälsobyns inledning - Projektet Virtuella sjukhuset 2.0

Servicehelheten Hälsobyn producerades inom projektet Virtuella sjukhuset 2.0 koordinerat av HUS och som en gemensam projekthelhet för alla universitetssjukvårdsdistrikt i Finland.

Social- och hälsovårdsministeriet beviljade projektet Virtuella sjukhuset 2.0 ett miljonbidrag för åren 2016–2018. Helheten på 12 miljoner euro fick sex miljoner euro i finansiering från spetsprojektet Digitalisering av offentliga tjänster* som anknyter till regeringsprogrammet. Den andra delen på sex miljoner kom från universitetssjukvårdsdistriktens egen finansiering under projektperioden.

Efter projektperioden fortsätter universitetssjukvårdsdistrikten att utveckla och upprätthålla Hälsobyn genom ett ömsesidigt avtal.

Dessutom fortsätter samarbetet med hälso- och sjukvården på basnivå, sjukvårdsdistrikten, specialansvars- och sjukvårdsområdena, forskningsinstituten, den privata sektorn samt patienterna och patientorganisationerna.

Bekanta dig med projektets slutrapport

Parter

Med är

Målet är också att stödja de landskap som ansvarar för social- och hälsovårdstjänsterna och deras förmåga att ordna kundorienterade tjänster.

Uppdaterad 18.3.2022