Gå till sidans innehåll

Tillgänglighet i tjänsten HälsobynPRO

Tillgänglighetsbeskrivningen visar vilka delar i Hälsobyns tjänster som är tillgängliga och hur icke-tillgängliga objekt kan användas.

Servicehelheten Hälsobyn är en webbtjänst för den specialiserade sjukvården som experterna har utvecklat tillsammans med patienterna. Servicehelheten omfattar tjänsterna Hälsobyn.fi, Min vårdväg och HälsobynPRO. Tjänsterna har producerats i samarbete med alla universitetssjukvårdsdistrikt i Finland. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) koordinerar utvecklingen av tjänsterna.

Hälsobyn och de organisationer som producerar den strävar att garantera tillgängligheten till servicehelheten Hälsobyn i enlighet med kraven i lagen. Målet för alla tjänster är nivå AA i version 2.1 i Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG).

För mera information:

Denna tillgänglighetsbeskrivning gäller tjänsten HälsobynPro som är avsedd för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

För tjänsterna Hälsobyn.fi och Min vårdväg se separata tillgänglighetsbeskrivningar.

Tjänsten HälsobynPRO uppfyller delvis kraven i version 2.1 i Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG). Inga kritiska brister i tillgängligheten kan observeras. Underlåtenhet att uppfylla kraven eller undantag från kraven nämns nedan.

Innehållet nedan är inte tillgängligt av följande orsaker:

 1. Underlåtenhet att beakta lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019

Följande innehåll och/eller funktioner är tills vidare inte förenliga med kraven:

 1. En del av tjänstens icke-textuella innehåll (vissa diagram, bilder eller videor) innehåller ännu inga textmotsvarigheter. (WCAG 1.1.1)

 2. En del av textinnehållet i tjänsten har ännu inte kontrollerats med avseende på begriplighet och läsbarhet.

 3. Textmotsvarigheterna till de kompletterande bilderna innehåller enstaka brister. Dessutom kan det på vissa sidor förekomma onödiga textmotsvarigheter till exempel i illustrationer som inte har någon betydelse för innehållet. (WCAG 1.1.1)

 4. Alla videor är inte textade. Videorna i fråga har publicerades innan 23 september 2020 och de är till största delen videor med länk till andra aktörer. I vissa videor går textningen tidvis ovanpå texten som visas på videon, t.ex. talarens namn, vilket kan störa läsningen. (WCAG 1.2.1, 1.2.2)

 5. Vissa videofilmer saknar rubrik. Videons innehåll framgår dock av den föregående texten. (WCAG 2.4.1)

 6. Rubrikerna har inte alltid använts logiskt. (WCAG 1.3.1)

 7. Ändringar i textförmedlingen kan ställvis leda till att texterna bryts eller till overflow. (WCAG 1.4.2012)

 8. I menyn och bland sjukdomarna finns några engelskspråkiga ord vars språk inte har definierats. (3.1.2)

 9. Tabellrubrikerna är inte programmerade för tabeller, vilket kan göra det svårare att uppfatta tabellerna med skärmläsare. (WCAG 1.3.1)

 10. Om webbplatsen används med tangentbordets piltangenter och man startar en inbäddad video kommer man inte längre med piltangenterna tillbaka till det övriga innehållet på sidan. Använd tabben för att lämna denna situation. (WCAG 2.1.1)

 11. I guider i formen av rullgardin kan en övergång mellan olika rubriker med hjälp av tabben leda till att rubriken som skärmläsaren läser är tom. Det går dock att bläddra och läsa med piltangenterna som vanligt. (WCAG 2.1.1)

 12. Aktiveringen av vissa knappar (lägg till en egen favorit, töm sökningen) med knappen enter fungerar inte. Dessa knappar kan dock aktiveras med mellanslag. (WCAG 2.1.1)

Ge respons och hjälp oss att förbättra tillgängligheten till innehållet

Genomgång och uppdatering av innehållet i tjänsten HälsobynPRO.fi genomförs kontinuerligt. Om du till exempel upptäcker icke-textuellt innehåll som inte har relevant textmotsvarighet eller en video som saknar textning eller annan relevant textmotsvarighet ska du ge oss respons på innehållet i fråga.

Denna beskrivning sammanställdes 15 juli 2020.

Beskrivningen kontrollerades senast 18 september 2020.

Vi tar gärna emot förslag, kommentarer, frågor och förbättringsförslag om denna tjänst och dess tillgänglighet per e-post.

Om du observerar att det finns problem med tillgänglighet på vår webbplats, ge först respons till webbplatsens upprätthållare. Det kan ta 14 dagar för att få svar. Om du inte är nöjd med svaret som du har fått eller om du inte får något svar alls inom två veckor kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Uppdaterad 18.3.2022