Gå till sidans innehåll

Vad är Min vårdväg

Min vårdväg i Hälsobyn är en digital servicekanal för hälso- och socialvården.

På servicekanalen Min vårdväg hittar du digitala vårdvägar, distansmottagningar och egenvårdsprogram som är öppna för alla. Dessa tjänster kompletterar den traditionella sjukvården och mottagningsbesöken. Min vårdväg är en webbtjänst som är datasäker och som kräver stark autentisering.

Min vårdväg - ett okomplicerat sätt att vårda sin egen hälsa

På de digitala vårdvägarna och i egenvårdsprogrammen hittar du information om vården, enkäter, övningar och anvisningar.

  • Dina uppgifter visas alltid endast för den hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar dig

  • Icke-brådskande elektronisk kommunikation

  • Möten, gruppchattar och distansmottagningar i kalendern

  • Dagbok för uppföljning av symtom och resultat från hälsomätningar

  • Textmeddelanden och e-postmeddelanden till exempel om inkomna meddelanden och kommentarer om uppgifterna

  • Uträtta ärenden för person i ålder 0-17 år

  • Ge respons på hur tjänsten fungerar och hjälp oss att förbättra tjänsten

Logga in på Min vårdväg med bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt certifikatkort. Vi rekommenderar inte att du använder Internet Explorer.

Uppdaterad 30.9.2022