Gå till sidans innehåll

Chattar, botar och symtomnavigatorer i Hälsobyn

I Hälsobyn finns avgiftsfria chattar och botar som fungerar som stöd för både medborgare och yrkespersonal. Med hjälp av Hälsobyns symtomnavigatorer kan du kartlägga symtomen och utreda behovet av eventuella fortsatta åtgärder.

Chattar och botar

I Hälsobyn finns flera avgiftsfria chattar och botar, som fungerar som stöd för både medborgare och yrkespersonal. I chatten kan du fråga hälso- och sjukvårdspersonal om råd. Botarna ger handledning i frågor om till exempel ankomsten till sjukhuset.

Bekanta dig med chatten och botarna:

Chattar och botar som är ämnade för professionella finns i den finskspråkiga TerveyskyläPRO - tjänsten:

Symtomnavigatorer

Med hjälp av Hälsobyns symtomnavigatorer kan du kartlägga symtomen och utreda behovet av eventuella fortsatta åtgärder. Symtomnavigatorerna ersätter inte en läkardiagnos.​

Bekanta dig med symtomnavigatorerna:

Symtomnavigatorer som är ämnade för professionella finns i den finskspråkiga TerveyskyläPRO - tjänsten: