Gå till sidans innehåll

Information om tjänsten Min vårdväg och de digitala vårdvägarna

Hälsobyns servicekanal Min vårdväg omfattar digitala vårdvägar för hälso- och sjukvården och digitala servicevägar för socialvården, distansmottagningar och egenvårdsprogram som är öppna för alla. De ger också möjlighet att få hjälp och stöd på annat sätt än de traditionella mottagningarna.

Hälsobyns Min vårdväg är en digital servicekanal för hälso- och socialvården. Enheterna i Min vårdväg gör det möjligt att tillhandahålla vård och tjänster till patienterna via digitala vårdvägar®. Min vårdväg är en datasäker webbtjänst som använder stark autentisering. Du kan logga in i Min vårdväg med bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett elektroniskt certifikatkort.

Mer information om Min vårdväg:

Obs! Hälsobyns Min vårdväg är en av de tre huvudprodukterna i servicehelheten Hälsobyn.fi. Andra produkter är Hälsobyns hus och tjänsten HälsobynPRO. Bekanta dig med beskrivningarna av Hälsobyns hus och tjänsten HälsobynPRO-tjänst i tjänsternas egna tjänstebeskrivningar.

I Min vårdväg finns digitala vårdvägar och egenvårdsprogram. Du behöver en remiss för att få tillgång till de digitala vårdvägarna, men egenvårdsprogrammen är tillgängliga utan remiss för alla som är inloggade i Min vårdväg.

På den digitala vårdvägen som kompletterar den traditionella hälso- ochsjukvården kan patienten

 • fylla i enkäter om vården

 • få information, kamratstöd och vårdanvisningar i form av text, bilder, videor och ljudfiler

 • utföra övningar och uppgifter i samband med behandlingen

 • överföra uppföljningsinformation om symtom och hälsomätningar

 • kommunicera med den behandlande vårdpersonalen via meddelanden eller distansmottagningar.

På den digitala servicevägen som kompletterar den traditionella socialvården kan klienten

 • få information om socialvården

 • utföra uppgifter

 • fylla i enkäter

 • skicka meddelanden 24/7

 • kommunicera med en socialarbetare vid en överenskommen tidpunkt

 • delta i ett distansmöte med en socialarbetare

 • bekanta sig med vanliga frågor.

På den digitala vårdvägen kan vårdpersonalen hantera patienter eller klienter via en patientlista, skicka meddelanden till dem och skapa händelser i kalendern.

Digitala vårdvägar inom hälso- och sjukvården och digitala servicevägar inom socialvården antingen kompletterar eller ersätter traditionella mottagningar och sätt att uträtta ärenden. Innehållet i de digitala vårdvägarna som publiceras i tjänsten Min vårdväg har producerats av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Min vårdväg är en medicinsk produkt.

När du använder Min vårdväg är det viktigt att ta hänsyn till att

 • Tjänsteproducenterna inte är skyldiga att med avseende på enskilda patienter följa det innehåll eller de principer som anges på webbplatsen. Tjänsteproducenterna tar inte heller ansvar för att individen förstår, tillämpar och följer anvisningarna i tjänsten eller att läsaren gör korrekta tolkningar.

 • Vårdansvaret ligger alltid på vårdinstansen.

 • Hälsobyn garanterar inte att tjänsten fungerar helt oavbrutet eller felfritt. Tjänsten bland annat underhålls och uppdateras med jämna mellanrum, under vilka tjänsten tillfälligt kan vara ur bruk.

Innehållet som produceras och granskas av finska aktörer inom av hälso- och socialvården är högkvalitativ och säker hälsoinformation.

Äganderätten, upphovsrätten och andra relaterade immateriella rättigheter till innehållet i de digitala vårdvägarna tillhör producenten av innehållet i de digitala vårdvägarna: HUS-sammanslutningen, välfärdsområdena eller tredje parter.

Alla rättigheter till sidorna och deras innehåll förbehålls. Det är förbjudet att publicera, kopiera, överföra eller ändra webbplatsens innehåll eller layout utan tillstånd från rättighetsinnehavaren.

Tjänsteproducenten strävar efter att hålla informationen på de digitala vårdvägarna och i egenvårdsprogrammen korrekt och uppdaterad och att säkerställa webbplatsens tekniska funktionalitet. Man kan dock inte garantera att informationen i tjänsten i alla situationer är korrekt, oföränderlig och aktuell.

Uppdateringar som tjänsteproducenten gör på webbplatsens layout och innehåll, till exempel under underhållsåtgärder, kan tillfälligt påverka webbplatsens tillgänglighet.

Tjänsteproducenten kan ändra och uppdatera webbplatsens beskrivningar, innehåll och layout utan att meddela i förväg eller utan särskild orsak.

Tjänsteproducenten informerar om eventuella störningar i tjänsten med hjälp av en informationsbanner högst upp i tjänsten eller en separat sida om avbrott i tjänsten.

Tjänsteproducenten kan vid behov göra ändringar på sidorna eller begränsa åtkomsten till dem av tvingande skäl. Tjänsteproducenten garanterar inte att tjänsterna kan användas utan avbrott och ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå till följd av användningen av tjänsten.

De digitala vårdvägarna och egenvårdsprogrammen innehåller länkar till webbplatser som upprätthålls av tredje parter. Tjänsteproducenten ansvarar inte för innehållet och tillgängligheten på tredje parters webbplatser.

Rapportera om eventuella tekniska fel eller brister i tjänsten med hjälp av blanketten Rapportera ett tekniskt problem. Länkar för respons på innehållet finns i tjänsten Min vårdväg när du är inloggad i tjänsten.

Att använda webbplatsen

Min vårdväg fungerar med de vanligaste terminalerna och webbläsarna. Användningen av Min vårdväg kräver stark autentisering. Min vårdväg kan ha länkar till tjänster från tredje parter som kan kräva att du loggar in för att kunna använda dem.

Kakor

Vad är kakor?

En kaka (cookie) är en liten digital textfil som sparas på användarens terminal. Kakorna hjälper webbplatser att komma ihåg dig och göra din upplevelse bättre. När du till exempel loggar in på en webbplats och väljer språk sparar kakorna dessa inställningar så att du inte behöver välja dem igen varje gång. Dessutom kan informationen från kakorna användas för att förbättra användargränssnittet och användarupplevelsen på webbplatsen och för statistisk uppföljning av antalet besökare.

Vilka kakor används i tjänsten?

På Min vårdväg kan du välja om du vill acceptera alla kakor eller endast nödvändiga kakor:

Nödvändiga kakor: Vissa kakor är nödvändiga för att webbplatsens grundläggande funktioner ska kunna erbjudas. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor. Dessa kakor är i bruk som standard och kan inte tas bort.

Preferenser: Preferenskakor gör det möjligt för en webbplats att spara information för att skräddarsy layouten eller funktionen på en webbsida enligt användaren. Preferenskakor kan inkludera att spara vald valuta, område, språk eller färgtema.

Analytiska kakor: Analytiska kakor används för att utveckla webbplatsen genom att samla in och rapportera information om webbplatsens användning.

För mer information om kakorna på Min vårdväg, klicka på alternativet Kakinställningar.


Du kan se kakinställningarna för det godkända alternativet genom att klicka på ikonen för kakinställningar.

Information om tillgängligheten i tjänsten Min vårdväg och de digitala vårdvägarna, det vill säga deras användarvänlighet och tillgänglighet, finns på sidan Tillgänglighet i Hälsobyns Min vårdväg och på de digitala vårdvägarna:

Information om behandling av personuppgifter finns på sidan Iakttagande av dataskydd och behandling av personuppgifter i tjänsten Min vårdväg och på de digitala vårdvägarna: