Gå till sidans innehåll

Hälsobyns forskningsbank

I Hälsobyns forskningsbank publiceras i första hand undersökningar som gäller Hälsobyns digitala tjänster. Forskningsbanken kan också erbjuda undersökningar och artiklar som allmänt anknyter till e-hälsa och vars tema eller resultat är till nytta till exempel vid utveckling eller ibruktagande av digitala tjänster.

21 sökresultat

Information om Hälsobyns forskningsbank
Skicka oss information via länken nedan om den forskning som du vill ska publiceras i forskningsbanken. Ifall du meddelar om en annan persons forskning eller artikel vänligen notera att du behöver...
Asiakaslähtöinen digihoitopolku - Verkkovalmennus digihoitopolun tekijälle (på finska)
Tiina Marttila Opinnäytetyön tarkoituksena ja kehittämistehtävänä oli tehdä verkkovalmennus asiakaslähtöisen digihoitopolun tekemiseen HUSin digihoitopolkuja tekeville ammattilaisille. Tavoitteena...
Combining end-user recruitment methods for usability testing of eTriage Service
Ylilehto Marja, Saarivesi Eini, Reponen Jarmo and Liljamo Pia To make the eTriage Service available to the public, the user interface must comply with relevant quality and safety regulations. The...
Digitalisaatio muuttaa johtamista terveydenhuollossa: integratiivinen kirjallisuuskatsaus (på finska)
Juntunen Tommi Integratiivisen kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli tuottaa tutkittua tietoa keskeisimmistä digitalisaation hyödyistä ja haasteista, jotka muuttavat johtamista terveydenhuollossa....
Digitalisaation hyödyntäminen kaihileikkauspotilaan hoitopolussa: Potilaslähtöisen ohjauksen kehittäminen digihoitopolun avulla (på finska)
Kaarina Melarti Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda digihoitopolku Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten kaihileikkauspotilaille. Digihoitopolun tavoitteena oli parantaa kaihileikkauspotilaiden...
Haavat-virtuaalikeskuksen rakentamisen vaiheet (på finska)
Jenna Olkkonen, YAMK-opinnäytetyö Kehittämistyö kuvaa Haavat-virtuaalikeskuksen kehittämisprosessia osana digitaalista TerveyskyläPRO-palvelua. Tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, kuinka...
Johtajien käsitykset e-palveluiden yleistymisen vaikutuksista hoidon tarpeen arviointitoimintaan – laadullinen tutkimus erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksestä (på finska)
Ylilehto Marja, Liljamo Pia, Raatiniemi Lasse ja Kanste Outi Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata johtajien käsityksiä e-palveluiden yleistymisen vaikutuksista hoidon tarpeen arviointitoimintaan...
Johtamisen hyvät käytännöt sähköisten omahoitopalveluiden käyttöönotossa (på finska)
Sari Kujala, Iiris Hörhammer, Minna Ervast, Heta Kolanen, Minna Rauhala ODA (Omat digiajan hyvinvointipalvelut) ja Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeet kehittävät Suomeen uusia kansalaisille suunnattuja...
Kuntoutumistalon kehittäminen Terveyskylässä - Tapaustutkimuksen ja kansallisen Sote-strategian valossa (på finska)
Iida Myllymäki, YAMK-tutkimus Kuntoutumistalo.fi-sivusto on sivusto, jossa on tarjolla tietoa ja tukea kuntoutumiseen liittyvistä asioista avoimesti kaikille. Sivusto kehittyy jatkuvasti...
Raskausdiabetesta sairastavien naisten kokemuksia digihoitopolusta (på finska)
Katja Härkönen, Pro gradu-tutkielma Ohjaajat: Professori, THT Katri Vehviläinen-Julkunen Tutkijatohtori, TtT Reeta Lamminpää Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata raskausdiabetesta sairastavien...
Reducing Health Inequalities Through Digital Options in Mental Health: A Physician’s Perspective
Taiminen Heini.M, Saraniemi Saila, Joffe Grigori, Stenberg Jan-Henry, Parkinson Joy In Finland, physicians accept internet-delivered cognitive-behavioral therapy as an accessible and affordable...
Rytmihäiriöpotilaan digihoitopolun kehittäminen Oulun yliopistollisen sairaalan Kardiologian osastolla (på finska)
Hanna Säilynoja, YAMK-opinnäytetyö Kehittämistyön tarkoituksena oli kehittää rytmihäiriötoimenpiteeseen tulevan potilaan ohjausmateriaalia potilaslähtöisesti. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi...
Scheduled telephone support improves adherence to and outcomes of internet cognitive behavioral therapy for depression in patients at risk for drop-out: a pragmatic randomized controlled trial
Pihlaja Satu, Lahti Jari, Lipsanen Jari Olavi, Ritola Ville, Gummerus Eero-Matti, Stenberg Jan-Henry, Joffe Grigori Therapist-supported, internet-delivered cognitive behavioral therapy (iCBT) is...
Sähköiset palvelut osana sairaanhoitajan työtä (på finska)
Marianna Järvinen,YAMK-opinnäytetyö Opinnäytetyön tarkoitus oli uudistaa synnynnäisesti sydänvikaisten hoitotyötä ottamalla käyttöön sähköisiä palveluja ja tuottaa tietoa sähköisten palveluiden...
Terveyskylän Naistalon mobiilikäytettävyystestaus ja käyttäjäkokemuksen arviointi (på finska)
Tuulia Park, YAMK-opinnäytetyö Opinnäytetyön tarkoituksena oli arvioida Terveyskylä.fi-palvelun Naistalon mobiilikäytettävyyttä ja koettua käyttäjäkokemusta. Tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa...
Terveyskylän Omapolku-palvelun käyttöönotto neuvolatoimintaan Länsi-Uudenmaan kuntien perusterveydenhuollossa (på finska)
Anni Pikkarainen Opinnäytetyön tarkoitus on kuvailla Omapolku-palvelun käyttöönottoa neuvolatoiminnassa Länsi-Uudenmaan kuntien perusterveydenhuollon yksiköissä. Opinnäytetyössä selvitetään...
TerveyskyläPRO-palvelun verkkokurssien laadun parantaminen: laatukriteerit verkkokurssien rakenteelle, käytettävyydelle ja saavutettavuudelle (på finska)
Osaaminen nähdään yhtenä tärkeimpänä kilpailutekijänä työelämässä, minkä lisäksi sillä on suuri merkitys myös henkilöstön työhyvinvointiin, työssä viihtymiseen ja jaksamiseen. Myös työelämän...
TerveyskyläPRO-verkkopalvelun käytettävyys käyttäjän näkökulmasta (på finska)
Marke Kanerva Opinnäytetyössä selvitettiin haastattelujen avulla TerveyskyläPRO-verkkopalvelun käytettävyyttä käyttäjien näkökulmasta. Haastatteluissa käyttäjiltä kysyttiin, mitä mieltä he ovat...
The effects of digital care pathways on the healthcare professionals’ processes in specialized health care
Kirsi Tuomikoski, Pia Liljamo, Jarmo Reponen, Outi Kanste The purpose of the study is to describe the effects of digital care pathways on the healthcare processes of specialized health care from...
Therapeutic alliance in guided internet therapy programs for depression and anxiety disorders – a systematic review
Pihlaja Satu, Stenberg Jan-Henry, Joutsenniemi Kaisla, Mehik Heidi, Ritola Ville, Joffe Grigori Therapeutic alliance in guided internet therapy for depression and anxiety disorders is as strong or...
Tutkijan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän käyttöönoton arviointi ja kehittämiskohteet (på finska)
Pia Tuominen, Pro gradu-tutkielma Tässä tutkimuksessa kartoitettiin tutkijan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän (Case Report Form) käyttöönoton onnistumista ja tavoitteena oli edistää sähköisten...