Klara och tydliga planer för arbete, studier och ekonomi

Förutom att du får utkomst är arbetet också en viktig källa för välbefinnande och sociala kontakter.

Arbete

Det finns många olika parter som kan ge dig hjälp för att orka med ditt arbete och stödja din arbetsförmåga. Diskutera först saken med din chef och företagshälsovården, om du tycker att din arbetsförmåga försämrats på grund av smärta. Genom att försöka finna individuella lösningar kan man stödja arbetsförmågan och hjälpa dig så att du kan stanna kvar i ditt arbete.

Mer information om frågor i anslutning till arbetsförmågan finns på följande webbplatser:


pic FPA

För personer i arbetsför ålder ordnar FPA mångsidig rehabilitering i syfte att höja och stödja arbetsförmågan samt främja inträdet i arbetslivet eller återvändandet till arbetet.

pic Vad är yrkesinriktad rehabilitering?

Genom yrkesinriktad rehabilitering förbyggs arbetsoförmåga och förbättras möjligheterna att arbeta. TELA ry:s handbok innehåller en sammanfattning av de grundläggande frågorna.

pic Stöd för arbetsförmågan genom företagshälsovården

Med hjälp av Arbetshälsoinstitutets webbplats får du bättre insikter om företagshälsovårdens roll då det gäller att upprätthålla arbetsförmågan.

I frågor som gäller att återvända till arbetet får du hjälp från exempelvis Arbets- och näringsbyråernas arbetsrådgivare samt FPA. Mer information om detta finns i följande handböcker:


pic Stöd för sysselsättning

Och om det tar tid att få sysselsättning eller om det på annat sätt känns svårt.

pic Tjänsteguide för arbetslösa

Tjänsteguiden ger dig en allmän bild av de centrala uppgifter och tjänster som tillhandahålls för arbetslösa.

pic FPA

På FPA:s webbplats finns information om bland annat tjänster som stöder sysselsättningen.

Studier

Det kan vara svårt att hitta en studieplats eller att avsluta studierna, om smärta är närvarande i det dagliga livet.

Studenthälsovården finns för elever i gymnasiet, läroanstalter inom den grundläggande yrkesutbildningen samt för studerande vid högskolor och universitet. Hos studenthälsovården vid din egen läroanstalt kan din situation och de nödvändiga stödåtgärderna bedömas för att främja din studieförmåga.

Råd och stöd för yrkesval och för att finna en studieplats:


pic TE-tjänsterna

Experterna inom arbets- och näringstjänsterna ger hjälp för att söka en lösning för utbildning, yrkesval eller arbetskarriär som passar in i den egna livssituationen..

pic Tjänsteguide för arbetslösa

Tjänsteguiden innehåller nyttiga tips även för situationer där man vill byta bransch eller behöver fortbildning.

pic FPA

Klar och tydlig skriftlig information om stödmöjligheterna och andra saker som bör observeras i anslutning till studier.

Utkomst

Lägre inkomster i kombination med sjukkostnader kan ge upphov till tillfälliga och långvariga ekonomiska problem.

Information om utkomststöd och ansökan om dessa finner du på webbplatsen för socialtjänsterna i din egen kommun eller stad eller exempelvis genom följande länkar:

pic Sosiaaliturvaopas (socialskyddshandbok, på finska)

Organisationerna socialskyddshandbok är ett rejält informationspaket om allt som gäller socialskydd.

pic FPA

Information om stödmöjligheter

pic Psykporten – Egenvård när du är i ekonomiskt trångmål (på finska) 

Syftet med egenvårdsprogrammet är att ge hjälp med att få kontroll över sin ekonomiska situation. Programmet innehåller information och praktiska övningar.Föregående sida

 


 


 

Uppdaterad  14.9.2017