Gå till sidans innehåll

Vad är långvarig smärta?

Långvarig smärta anknyter till olika sjukdomar, till exempel artros eller nervskador. När smärtan drar ut på tiden börjar smärtan upprätthållas förutom av vävnadsskadan även av förändringar i det centrala nervsystemet.

Man talar om långvarig, dvs. kronisk, smärta när smärtan håller i sig över 3–6 månader eller längre än den normala vävnadsläkningen tar. Långvarig smärta anknyter till olika sjukdomar, till exempel artros eller nervskador. När smärtan drar ut på tiden börjar smärtan upprätthållas förutom av vävnadsskadan även av förändringar i det centrala nervsystemet.

Hur vanligt är långvarig smärta?

Närmare var femte vuxen lider av långvarig smärta. Hos de flesta är smärtan lindrig och kan huvudsakligen kontrolleras med hjälp av läkemedelsfria behandlingsmetoder. Sju procent av kvinnorna och fem procent av männen lider av mycket svår långvarig smärta som påverkar funktionsförmågan.

Vilka orsaker är bakom långvarig smärta?

Det finns många olika orsaker till långvarig smärta. De vanligaste orsakerna är till exempel:

  • muskuloskeletala sjukdomar: ryggradssjukdomar, artros i knäna och höfterna, axelbesvär som beror på mjukdelarna och besvär med nacke-skuldror.

  • nervskador i perifera nerver

  • olika typer av huvudvärk och smärttillstånd i huvudområdet

  • följdtillstånd av operationer och skador

Förutom i dessa fall kan långvarig smärta också förekomma i samband med många andra sjukdomar. Långvariga smärtor kan anknyta till olika buk- och höftsjukdomar, benskörhet, dvs. osteoporos, samt inflammatoriska ledsjukdomar, dvs. reumatoid artrit och ryggradsreumatism.

Hur behandlas långvarig smärta?

Smärtan kan lindras genom att behandla den bakomliggande orsaken. Dessa situationer omfattar till exempel behandling av svår artros med endoproteskirurgi eller läkemedelsbehandling av reumatoid artrit. Parallellt med denna behandling som ges för en primärsjukdom kan det behövas läkemedel och läkemedelsfria metoder för att lindra smärtan. Smärtbehandling behövs också i situationer där det inte finns någon behandling som botar den smärtorsakande sjukdomen eller som avhjälper problemet.

I behandlingen av lindriga smärttillstånd klarar sig patienten ofta länge med hjälp av lämpliga egenvårdsmetoder. Då det gäller svåra smärtor behöver man i allmänhet hjälp av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, och utöver läkemedelsfria behandlingsmetoder även skräddarsydd läkemedelsbehandling för patienten. Syftet med behandlingen är att lindra smärtan samt att återställa livskvaliteten och funktionsförmågan till den tidigare nivån.

De vanligaste långvariga smärttillstånden och behandlingen av dessa samt principerna för en långvarig behandling och metoder för att lära sig att leva med smärta tas upp i Smärtkontrollhusets avsnitt Långvarig smärta.

Uppdaterad 12.7.2019