Gå till sidans innehåll

Behandling med smärtstillande medel efter en operation

Efter en operation får du genast smärtstillande behandling. Denna ges precis enligt dina behov och i den form som passar dig bäst.

Smärtan är i allmänhet svårast genast efter en operation och under de första dagarna efter en operation. När återhämtningen framskrider avtar också smärtan dag för dag, och mängden smärtstillande medel kan småningom minskas.

Alla människor upplever dock smärta på olika sätt, även om de genomgått exakt samma typ av operation. Smärtstyrkan och -varaktigheten samt behovet av medicinering påverkas av minst följande faktorer:

  • Operationssårets omfattning och karaktär

  • Patientens gener som påverkar smärttransmissionssystemet fungerar och hur smärtstillande medel påverkar

  • Patientens tidigare erfarenheter av smärta samt vad hen räknar med då det gäller smärta

  • Eventuell ångest och depression

  • Ålder och kön

Hur väljer man rätt smärtstillande medel?

Valet av läkarordinerade smärtstillande medel påverkas av typen av operation, smärtstyrkan, patientens primärsjukdomar, medicineringar och eventuell överkänslighet.

För lindrig smärta räcker ett oralt, svagare smärtstillande medel, antiinflammatoriska medel eller paracetamol. I behandlingen av svår smärta kan patienten få medicinering med starkare smärtstillande medel parallellt med basmedicineringen. Dessa omfattar opioider och bedövningar. Genom att kombinera läkemedel med olika verkningar uppnås ofta en ganska bra smärtlindring, och biverkningarna kand också bli lindrigare.

Hur intas läkemedlet?

En patient kan få smärtstillande medel i olika former, beroende på situationen. Läkemedlet kan ges intravenöst, intramuskulärt eller oralt.

Det intravenösa läkemedlet administreras i en venkanyl, dvs. genom dropp. I allmänhet administreras smärtstillande medel på detta sätt endast omedelbart efter en operation i uppvakningsrummet. Det intramuskulära läkemedlet kan behövas om oralt intag av smärtstillande medel inte lyckas på grund av illamående. När patienten kan äta och dricka ges smärtstillande medel oralt.

Uppdaterad 2.3.2018