Efter utskrivningen

Nedan följer anvisningar för en situation där patientens smärta fortfarande är problematisk efter utskrivningen från sjukhuset.

Vad ska man göra om smärtan inte är under kontroll efter utskrivningen från sjukhuset?

Vid utskrivningen från sjukhuset får du anvisningar om och recept för smärtstillande läkemedel som du ska använda hemma. Postoperativ smärta lindras individuellt i varierande takt. De smärtstillande medel som behövs hemma är i allmänhet svagare än de som behövs genast efter en operation på sjukhuset.

Ibland är smärtan fortfarande svår när man kommit hem, och medicineringen kan kännas otillräcklig. Du ska då först kontrollera att du har tagit de smärtstillande medlen enligt anvisningarna. Av säkerhetsskäl bör inte de doser som antecknats i receptet överskridas. Fundera också över huruvida du parallellt med läkemedlen kan ta till vila eller avslappning eller försöka överföra fokus från smärtan till exempelvis musik, läsande eller tv-tittande för att lindra smärtan.

Kontakta operationsenheten eller något annat ställe som anges i utskrivningsanvisningen, om smärtan är mycket kraftig och de enligt anvisningarna använda smärtstillande medlen inte räcker för att lindra smärtan. Om du annars inte får någon hjälp, kan du alltid kontakta hälsovårdscentralen eller sjukhusets jourpoliklinik för att få ytterligare anvisningar.

När bör man kontakta en läkare?

Kontakta operationsenheten eller den överenskomna enheten för fortsatt vård, om:

  • smärtan fortfarande är svår, trots att smärtstillande medel tagits enligt anvisningarna
  • de smärtstillande medlen ger upphov till kraftiga biverkningar
  • karaktären av smärtan förändras eller smärtområdet utvidgas
  • du får feber, ny hosta eller andnöd
  • operationssåret blöder
  • det uppstår rodnad, svullnad, hetta eller varig utsöndring i operationssåret

Hur ska jag göra om smärtan fortsätter eller om jag inte kan minska mängden smärtstillande medel inom den utsatta tiden?

I allmänhet lindras och försvinner smärtan i och med återhämtningen och sårläkningen. Varaktigheten av den postoperativa smärtan varierar från fall till fall. Ibland blir smärtan dock långvarigare än normalt, eller också kan inte medicineringen med smärtstillande medel minskas enligt anvisningarna.

Det kan finnas många orsaker till detta. Om det tidigare förekommit långvarig smärta vid operationsområdet eller på något annat ställe och om smärtstillande medel används, kan smärtstillande medel behövas under en längre period efter en operation. Smärta som drar ut på tiden kan ibland bero på att såret läks långsammare eller att en nervskada uppstått under operationen. Också stress, bekymmer och överdriven fysisk ansträngning kan leda till att smärtan tilltar. Ibland kan biverkningarna av smärtstillande läkemedel eller rädsla för dessa hindra en tillräcklig läkemedelsdosering.

Kontakta operationsenheten eller något annat överenskommet ställe för fortsatt vård, om du inte kan minska medicineringen med smärtstillande medel inom den utsatta tiden eller om de smärtstillande medel som ordinerats för postoperativ smärta tar slut innan smärtan lagt sig. En läkare eller sjukskötare kontrollerar situationen och ger anvisningar om hur medicineringen med smärtstillande medel ska fortsättas. Se till att du får tillräckligt med sömn och vila. Kom också ihåg de läkemedelsfria smärtlindringsmetoderna.

En liten del av de postoperativa smärtorna varar längre än den normala sårläkningen. I detta fall talar man om utdragen postoperativ smärta. Läkaren säkerställer att det inte är fråga om en operationskomplikation som kräver ytterligare undersökningar eller behandling och ändrar efter behov medicineringen. Läkemedel som effektiviserar kroppens egen smärthämmande mekanism och dämpar irritationen i smärtbanorna är ofta till fördel i behandlingen av utdragen smärta. Rehabilitering på egen hand och eventuellt fysioterapi förlängs enligt läkarens anvisningar inom gränserna som smärtan tillåter.

Mer information om mekanismerna som gör att smärta drar ut på tiden finns i Smärtkontrollhusets informationspaket i avsnittet Vad händer när smärtan drar ut på tiden (genom länken öppnas en ny flik). 


 


 

Uppdaterad  18.9.2017