Undersökning av födoämnesallergi

 

Då en patient uppsöker läkare på grund av misstanke om födoämnesallergi frågar läkaren vilka symtom som uppstår och efter hur lång tid efter måltiden och om symtomen alltid återkommer då patienten äter samma livsmedel. Även tidigare allergier har betydelse. Utifrån dessa uppgifter kan man vanligen dra en ganska exakt slutsats om huruvida patientens symtom beror på födoämnesallergi. Det här säkerställs med blodprov eller hudpricktest.

Hos personer med pollenallergi ger flera hudpricktest med färska grönsaker ett positivt resultat på grund av korsreaktioner, och dem behöver man inte undvika, om de inte ger symtom. I oklara fall kan man göra olika slags provokationstest med livsmedel.

Om födoämnessallergi inte konstateras i undersökningar, betyder det inte att patienten inte skulle få symtom av livsmedlet, utan då är det fråga om någon annan sjukdom eller överkänslighet.

Uppdaterad  24.10.2022

Kyllä