Störning i hjärnverksamheten

En störning i hjärnverksamheten kan utvecklas så småningom med en hjärnsjukdom eller plötsligt till följd av en sjukdom eller olycka.

Med plötsliga störningar i hjärnverksamheten avses både neurologiska sjukdomar med snabb debut (t.ex. cirkulationsstörning i hjärnan) eller hjärnskador som orsakats av en olycka (t.ex. traumatisk hjärnskada). Vissa hjärnsjukdomar utvecklas långsamt, och det finns mer tid att anpassa sig och hantera saken.

Beroende på var hjärnskadan ligger och hur omfattande den är kan sjukdomen orsaka bestående eller övergående förlamningssymtom, förlust av känsel, språkliga störningar och andra neuropsykologiska symtom. Följderna av en störning i hjärnverksamheten är alltid individuella. Det tar ofta tid före man vet vilka förändringar i funktionsförmågan som kommer att vara permanenta, om sådana alls finns.

En störning i hjärnverksamheten kan påverka den insjuknades fysiska, psykiska och sociala funktion på många sätt. Behandlingen och rehabiliteringen omfattar bland annat bedömning av patientens möjligheter att återgå till arbete eller studier och att röra sig säkert i trafiken. Om det till exempel visar sig att patientens förmåga att arbeta eller framföra ett fordon på ett säkert sätt är nedsatt, kan personens dagliga liv och framtidsplaner förändras avsevärt.

Uppdaterad  10.8.2023

Kyllä