Hur kan man förbereda sig för behandling av postoperativ smärta?

Behandlingen av postoperativ smärta planeras redan före operationen. En diskussion med vårdpersonalen och information om hur smärta kan behandlas dämpar i allmänhet rädslan och spänningen som ofta anknyter till operationssmärta.

Anestesiläkaren, dvs. narkosläkaren, svarar för patientens smärtbehandling under och omedelbart efter en operation. Före operationen planerar anestesiläkaren också smärtbehandlingen. Förberedelserna beror alltid på vilken typ av operation det är fråga om.

Smärtan bedöms alltid under behandlingen. Sjukskötarna kan ge dig information om hur smärta bedöms, och du kan också i förväg ta del av avsnittet Bedömning av smärtan som finns på Smärtkontrollhuset.

Vad ska man uppge för läkaren?

För att kunna planera en effektiv och trygg smärtbehandling behöver anestesiläkaren åtminstone följande uppgifter av dig:

  • Dina eventuella sjukdomar
  • Din aktuella medicinering
  • Dina allergier
  • Eventuellt rusmedelsbruk

Det lönar sig också att berätta om tidigare erfarenheter av smärtstillande medel och postoperativ smärta. Om du till exempel tidigare upplevt kraftig postoperativ smärta eller om biverkningar har anknutit till någon behandling.

Om inget möte med en anestesiläkare har avtalats, kan du tala om din oro gällande smärtbehandling med kirurgen eller sjukskötaren under besöket före operationen. De förmedlar de nödvändiga uppgifterna vidare till anestesiläkaren.

Det lönar sig också alltid att tala med vårdpersonalen, om den förestående operationen och den postoperativa smärtan orsakar oro och rädsla. Bara ett samtal och information om behandlingsplanen är ofta lugnande. Efter behov kan rädslan och spänningen dämpas med premedicinering som också lindrar den postoperativa smärtan.

Också en fysioterapeut deltar i vården

I samband med stora operationer deltar också en fysioterapeut i patientvården och -handledningen. Före operationen ger fysioterapeuten patienten anvisningar om hur hen ska röra sig samt om rätta kroppsställningar och andningsteknik. Allt detta är till hjälp i smärtlindringen efter en operation.


Föregående sidaNästa sida

 
 


 

Uppdaterad  14.9.2017