Gå till sidans innehåll

Använd Jourhuset i patientarbetet

Vi har samlat tips på hur en yrkesmänniska kan dra nytta av Jourhuset i patientvårdens olika skeden .

Yrkesmänniskor som arbetar med telefonrådgivning, inom prehospitala akutsjukvården, med bedömning av behovet av vård vid jouren eller hälsocentralerna och på en sjukskötarmottagning kan som en del av patientvägledningen rekommendera att kunderna använder Akuthjälpen . Med hjälp av Akuthjälpen kan kunden bedöma sitt behov av brådskande vård och service innan han eller hon kontaktar vårdpersonalen. Akuthjälpen är en CE-märkt medicinteknisk produkt. För att stödja patientvägledningen innehåller Jourhuset även symtomatiska egenvårdsanvisningar som tagits fram av jourvårdens experter. Anvisningarna finns i både elektroniskt och utskrivbart format på finska, svenska och engelska.

Jag har använt Jourhusets elektroniska egenvårdsanvisning när jag gett råd åt en patient med halsont i telefonen. Det är bra att jag kan hänvisa patienten till Jourhusets webbplats för att repetera de anvisningar jag gett. När jag jobbade som triageskötare skrev jag också ut egenvårdsanvisningar som patienterna kunde ta med sig.

Jourhusets avsnitt Till jouren? innehåller användbar information och tips när man förbereder sig för ett jourbesök. Avsnittet omfattar bl.a. en lista över saker som man bör ta med sig till jouren.

När jag jobbar inom hemsjukvården kollar jag ofta i Jourhuset vad klienten bör ta med sig när han eller hon beger sig till jouren. Dessutom har jag utnyttjat Jourhusets Vanliga frågor-avsnitt när jag svarat på klientens frågor gällande anhörigas besök vid jouren?

Jourhusets egenvårdsanvisningar stödjer sjukskötarens arbete på mottagningen. Det finns totalt 32 symtomatiska egenvårdsanvisningar som tagits fram av jourexperter. Anvisningarna finns i både elektroniskt och utskrivbart format på finska, svenska och engelska. Egenvårdsanvisningarnas tillgänglighet möjliggör också att de kan användas i vägledningen av kunder med nedsatt hörsel.

Jag använder dagligen Jourhusets egenvårdsanvisningar i patientvägledningen. Kvaliteten på vägledningen har förbättrats i och med att patientanvisningarna finns på flera olika språk och jag skriver nästan alltid ut anvisningarna så att patienten kan ta dem med sig och inte genast glömmer dem.

Jourhusets Information-avsnitt innehåller rikligt med information om jourvård och vad som händer på jouren och i den prehospitala akutsjukvården. Innehållet kan användas såväl i patientvägledningen som för att presentera jourverksamheten och öka allmänhetens kunskap. Viktiga saker har tagits fram på många sätt, både i form av videor, quiz och berättelser.

I mitt arbete på jouren svarar jag ofta på patienternas frågor om varför de måste vänta och vad som händer sedan? Särskilt under hektiska kvällar har jag instruerat patienten att söka svar på Jourhuset. Exempelvis Videon om verksamheten på jouren ger en bra uppfattning om jourpatientens vårdväg och allmän information om vad som händer vid jouren.

Utöver egenvårdsanvisningarna som produceras av experterna på jourvård och Akuthjälpen, innehåller Jourhuset mycket annan information som stödjer vägledningen av patienten i utskrivningsskedet. Helheten med rådgivningstjänster om patientens brådskande vård omfattar Jourhuset och bland annat Jourhjälpen 116117-tjänsten och Omaolo-symtombedömningarna. Jourhuset har även försökt ta hänsyn till kopplingarna till andra tjänster som stödjer jourvården. För att göra det lättare för patienten att klara sig hemma, kan yrkesmänniskorna även instruera dem att bekanta sig med Jourhusets webbkurser i första hjälpen och annat innehåll som hjälper dem att agera i plötsliga hälsorelaterade situationer.

I utskrivningsfasen går jag ofta igenom Jourhusets egenvårdsanvisningar och söker fram en lämplig anvisning innan jag instruerar patienten i de frågor som rör utskrivningen. Om patienten använder elektroniska tjänster hemma berättar jag även om det övriga innehållet i Jourhuset i samband med utskrivningen, så att patienten kan bekanta sig med det till nästa gång.

Uppdaterad 1.5.2021