Gå till sidans innehåll

Om Jourhuset

Jourhuset.fi är en elektronisk hälsoservice utvecklad av hälso- och sjukvårdpersonal. Den ger råd och handledning vid plötsliga hälsoproblem.

Jourhuset innehåller rikligt med tillförlitlig information om att uppsöka och sköta ärenden vid jouren. Rådgivningstjänsten med låg tröskel, den finskspråkiga Akuthjälpen vägleder och stödjer dig bedömningen av behovet av vård och service, och egenvårdsanvisningarna ger dig råd om egenvård och uppföljning av de vanligaste hälsoproblemen som behandlas i hemmet. Jourhuset ger också råd om hur du ska agera i en nödsituation och erbjuder alla öppna och kostnadsfria första hjälpen-webbkurser, med hjälp av vilka du kan utveckla dina egna första hjälpen-färdigheter och sänka tröskeln för att hjälpa i en verklig situation.

Jourhuset stödjer beslutsfattande som gäller hälsa och ger information och anvisningar för olika situationer. Målsättningen är också att göra jourens och prehospitala akutsjukvårdens verksamhet mer känd.

Välkommen och bekanta dig med Jourhuset då när det passar dig bäst. Det enda du behöver för att använda tjänsten är en uppkopplad dator eller mobil enhet (surfplatta eller smarttelefon).

Ge respons

Innehållet i Jourhuset har tagits fram i samarbete med yrkespersonal inom jourvården på universitetssjukhusen och tjänsten och dess innehåll utvecklas ständigt. Vi tar gärna emot respons och utvecklingsidéer från våra användare. Berätta om dina önskemål och vad du tycker ska finnas i huset?

Uppdaterad 1.5.2021