Gå till sidans innehåll

Identifiera en situation som kräver prehospital akutsjukvård

I nödsituationer är det avgörande att man snabbt identifierar situationen och tillkallar hjälp för att aktivera den prehospitala akutsjukvården.

Utan en nödanmälan från någon av oss kan nödcentralen inte larma en akutvårdsenhet till platsen för att hjälpa en person som insjuknat eller skadats. En snabb identifiering av situationen och modet att reagera och tillkalla hjälp kan i många fall avsevärt förbättra chanserna för den skadade eller sjuka att klara sig.

Olika symtom och skador kan kräva såväl första hjälpen som akutvård. Omedelbar akutvård behövs när den nödställdas grundläggande livsfunktioner, det vill säga andningen eller blodcirkulationen, är hotade. En brådskande akutvård behövs i situationer där sjukdomen eller skadan kan förvärras om vården inleds försenat. Även om det inte alltid behövs en omedelbar eller brådskande akutvård, kan en person som insjuknat eller skadats ändå behöva prehospital akutsjukvård.

Uppdaterad 1.5.2021