Gå till sidans innehåll

Slutet på ett prehospitalt akutsjukvårdsuppdrag

Vården av en transporterad patient upphör när första vårdarna lämnar över vårdansvaret till den mottagande sjukvårdspersonalen.

Prehospitala akutsjukvården ansvarar för vården av patienten tills han eller hon överlåts som patient till sjukhuset. Förstavårdaren förser för den mottagande vårdpersonalen med en rapport, det vill säga en sammanfattning av vad patientens vård inom den prehospitala akutsjukvården har innefattat. Rapporteringen mellan vårdpersonalen är viktig för att säkerställa kontinuiteten i vården av patienten. Vid rapporteringens slut lämnar förstavårdaren en akutvårdsrapport till sjukhuset, det vill säga en skriftlig sammanfattning av vårdhändelserna under prehospitala akutsjukvården.

Patienten får en faktura på självrisken på 25 euro för akutvårdsuppdraget som omfattat transport.

Efter akutvårdsuppdraget är det dags att serva enheten

Det föregående akutvårdsuppdraget avgör hur omfattande den prehospitala akutsjukvårdsenheten ska förberedas för nästa uppdrag. När enheten gjorts klar och uppdraget är över, meddelar prehospitala akutsjukvården till nödcentralen att den är redo att ta emot ett nytt uppdrag.

Uppdaterad 1.5.2021