Gå till sidans innehåll

Att anmäla sig vid jouren

Vid anmälan till jouren tar man ett könummer och sätter sig ner och väntar på sin tur till bedömningen av behovet av vård.

Många jourer använder ett könummersystem. Anmälan görs med hjälp av FPA-kortet, ett annat ID-kort med streckkod eller med personnumret. Beroende på system kan apparaten föreslå, att du kontrollerar dina kontaktuppgifter i samband med att du anmäler dig. Ärendet uträttas snabbare om uppgifterna är kontrollerade på förhand.

Symtom som kräver akut vård, såsom bröstsmärtor, andningssvårigheter, störningar i medvetandegraden eller symtom som tyder på störning i hjärnans blodcirkulation, förutsätter att vården påbörjas snabbt.

Om en patient i behov av akut vård på egen hand anländer till jouren, ska sjukvårdspersonalen utan dröjsmål kontaktas.

Uppdaterad 1.5.2021