Siirry sivun sisältöön

Hyödynnä Päivystystaloa potilastyössä

Olemme keränneet vinkkejä, kuinka ammattilainen voi hyödyntää Päivystystaloa potilaan hoidon eri vaiheissa

Puhelinneuvonnassa, ensihoidossa, päivystyksen ja terveysasemien hoidon tarpeen arvioinnissa ja sairaanhoitajan vastaanotolla työskentelevät ammattilaiset voivat suositella Päivystyshelpin käyttöä asiakkaille osana potilasohjausta. Päivystyshelppi-palvelun avulla asiakas voi arvioida kiireellisen hoidon ja palvelun tarvettaan ennen yhteydenottoa terveydenhuollon ammattilaiseen. Päivystyshelppi on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Potilasohjauksen tueksi Päiv​ystystalosta löytyy myös päivystyshoidon asiantuntijoiden tuottamat oireenmukaiset itsehoito-ohjeet. Ohjeet löytyvät sekä sähköisessä että tulostettavassa muodossa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Olen hyödyntänyt Päivystystalon sähköistä itsehoito-ohjetta ohjatessani kurkkukipuista potilasta puhelimessa. On mukava, kun voin ohjata potilaan Päivystystalon sivuille kertaamaan antamiani ohjeita. Triagessa työskennellessäni olen myös tulostanut itsehoito-ohjeita potilaille mukaan.

Päivystystalon Päivystykseen?-osiosta löytyy hyödyllistä tietoa ja vinkkejä päivystyskäyntiin varautumiseen. Osioon on koottu mm. lista päivystykseen mukaan tarvittavista tavaroista.

Kotisairaanhoidossa työskennellessäni tarkastan usein Päivystystalosta, mitä asiakkaan on hyvä ottaa mukaan päivystykseen lähtiessään. Lisäksi olen hyödyntänyt Päivystystalon usein kysytyt kysymykset-osiota vastatessani asiakkaan kysymyksiin, siitä saavatko omaiset vierailla päivystyksessä?

Sairaanhoitajan työtä vastaanotolla tukevat Päivystystalon itsehoito-ohjeet. Päivystyshoidon asiantuntijoiden tuottamia oireenmukaisia itsehoito-ohjeita on yhteensä 32​. Ohjeet löytyvät sekä sähköisessä että tulostettavassa muodossa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Itsehoito-ohjeiden saavutettavuus mahdollistaa niiden hyödyntämisen myös kuulovammaisten asiakkaiden ohjauksessa.

Potilasohjauksessa käytän Päivystystalon itsehoito-ohjeita päivittäin. Se, että potilasohjeet löytyvät useilla eri kielillä on nostanut mielestäni ohjauksen laatua ja tulostan ohjeet lähes aina potilaalle kotiin mukaan, jotta ne eivät heti unohdu.

Päivystystalon Tietoa-osiosta löytyy runsaasti tietoa päivystyshoidosta ja siitä mitä päivystys- ja ensihoitopalveluissa tapahtuu. Sisältöjä voi hyödyntää potilasohjauksen lisäksi päivystystoiminnan esittelemisessä ja kansalaisten tietoisuuden lisäämisessä. Tärkeät asiat on tuotu esille monipuolisesti, niin videoiden, tietovisan kuin tarinoidenkin muodossa.

Työssäni päivystyksessä vastaan usein potilaiden kysymyksiin, siitä miksi täytyy odottaa ja mitä seuraavaksi tapahtuu? Varsinkin kiireisinä iltoina olen ohjannut potilaan etsimään vastauksia Päivystystalosta. Esimerkiksi Mitä päivystyksessä tapahtuu-videosta saa hyvän kuvan päivystyspotilaan hoitopolusta ja yleistä tietoa päivystyksen toiminnasta.

Päivystyshoidon asiantuntijoiden tuottamien itsehoito-ohjeiden ja Päivystyshelppi-palvelun lisäksi potilaan kotiutumisvaiheen ohjausta tukevat monet muut Päivystystalon sisällöt. Potilaan kiireellisen hoidon neuvontapalveluiden kokonaisuus muodostuu yhdessä Päivystystalon kanssa mm. Päivystysapu 116117-palvelusta ja Omaolon-oirearvioista. Päivystystalossa on pyritty huomioimaan yhteydet myös muihin päivystyshoitoa tukeviin palveluihin. Potilaan kotona pärjäämisen tukemiseksi ammattilaiset voivat ohjata heitä myös tutustumaan Päivystystalon ensiapuverkkokursseihin ja muihin äkillisissä terveyteen liittyvissä tilanteissa toimimista ohjaaviin sisältöihin.

Katson usein kotiutusvaiheessa läpi Päivystystalon itsehoito-ohjeet ja etsin oireeseen sopivan ohjeen ennen kuin ohjaan potilasta kotiutukseen liittyvissä asioissa. Jos potilas käyttää kotonaan sähköisiä palveluita, kerron myös ohjauksen yhteydessä muista Päivystystalon sisällöistä, jotta potilas tietää tutustua niihin seuraavaa kertaa varten.

Päivitetty 1.5.2021