Gå till sidans innehåll

Vem vårdar mig i prehospitala akutsjukvården?

Inom den prehospitala akutsjukvården vårdas patienten av flera yrkeskunniga inom den prehospitala akutsjukvården samt akutsjukvårdsverksamhetens förstavårdare.

Den prehospitala akutsjukvården och den tillhörande sjukvården är en del av hälso- och sjukvården. Det prehospitala akutsjukvården består av flera enheter på olika nivåer, vars arbetsbeskrivningar och personalens yrkeskompetens är noggrant definierade. Nödcentralen bedömer enligt nödanmälan vilka enheter som ska larmas till akutvårdsuppdraget. Alla enheter som är kopplade till ett akutvårdsuppdrag transporterar inte patienter, utan vissa enheter transporterar akutvårdspersonal till platsen.

Akutsjukvårdens uppgifter omfattar inte icke-brådskande akutvård eller hemtransport av patienter.

Enheterna inom prehospitala akutsjukvården::

Målsättningen för akutsjukvårdsverksamheten är att snabbt nå en akut patient och att omedelbart påbörja första hjälpen. De prehospitala akutsjukvårdsenheterna är utrustade med akutsjukvårdsutrustning och deras personal är utbildade förstavårdare på basnivå.

Den prehospitala akutsjukvårdsenheten är vanligtvis en brandbil, men den kan också till exempel vara gränsbevakningens enhet.

En förstavårdare behöver inte ha någon utbildning inom hälso- och sjukvårdssektorn.

I ambulanserna på basnivå arbetar ofta närvårdare som är inriktade på akutsjukvård eller en specialutbildad person från räddningstjänsten.

En ambulans på basnivå sköter de vanligaste akutsjukvårdssituationerna.

I en ambulans på vårdnivå arbetar förstavårdare som avlagt yrkeshögskoleexamen samt sjukskötare med tilläggsutbildning inom den prehospitala akutsjukvården.

Ambulanserna på vårdnivå har ett mer omfattande läkemedelsutbud än vanligt, samt utrustning även för mer sällsynta och krävande situationer.

Fältchefen är en erfaren förstavårdare på vårdnivå som har ledarutbildning och andra tilläggsutbildningar. Fältchefen fungerar som en operativ ledare som deltar i de mest krävande situationerna och fungerar som chef för den prehospitala akutsjukvården i specialsituationer på fältet.

I läkarenheterna som färdas med bil eller helikopter, arbetar akutvårdsläkare med sina akutvårdsteam. Läkarenheterna deltar i skötseln av de mest krävande situationerna och sjukdomsfallen. De har kompetens och utrustning för mer sällsynta situationer samt för att inleda akutvården redan på fältet. Utöver fältarbetet, tar de jourhavande läkarna i enheten också hand om de prehospitala akutsjukvårdsenheternas konsultationer samt andra konsultationer utanför sjukhuset som gäller prehospitala akutsjukvårdssituationer.

Uppdaterad 1.5.2021