Hörselsinnets funktion

Ljud kan förnimmas, det vill säga höras, när det fortplantar sig via öronmusslan och hörselgången till trumhinnan, varifrån vibrationerna fortplantar sig via hörselbenen till vätskan i innerörats hörselsnäcka.

​​I innerörats snäcka finns ett sinnesorgan (Cortis organ), som vibrerar med rörelserna i den omgivande vätskan, och där receptorcellerna, hårcellerna i snäckan, tar emot vibrationerna. Hårcellerna aktiverar hörselnervtrådar som utgör hörselnerven från snäckan till hjärnstammen. Den hörselbana som dessa bildar förmedlar nervstimulansen från snäckan till hjärnbarken där ljudet når medvetandet.

Snäckan och hörselbenen utvecklas färdigt under fosterstadiet och växer inte längre i barndomen. Höga ljud uppfattas i snäckans första del medan låga ljud förnims i dess spets. Övriga tonhöjder förnims stegvis mellan dessa.

Genomskärning av innerörat och dess olika delar. 

Uppdaterad  27.9.2022

Kyllä