Gå till sidans innehåll

Audionomtjänster förknippade med hörseln

Audionomen är en viktig yrkesmänniska i hörselrehabiliteringen när det gäller såväl vuxnas som barns hörselundersökningar och utprovning av hörapparater.

Audionomens roll vid hörselrehabilitering för vuxna

Audionomen genomför hörselrelaterade undersökningar utifrån vilka hörseldiagnoser, -behandlingar och -rehabilitering bestäms. Undersökningarna förutsätter noggrannhet och för undersökningarna används undersökningsrum, -apparater och -sätt som uppfyller detaljerade krav.

Som en del av en multidisciplinär arbetsgrupp tar audionomen tillsammans med patienten fram en hörselrehabiliteringsplan. Lämpliga hörapparater väljs åt patienten och apparaterna ställs in baserat på undersökningsresultaten. Audionomen handleder och stöder patienten och de anhöriga i användningen av hörapparaterna.

Audionomens roll vid hörselrehabilitering för barn och ungdomar

I hörselundersökningar på barn deltar i regel två audionomer. En tillförlitlig bild av barnets hörsel fås genom att kombinera olika undersökningsmetoder.

Audionomen ställer in hörapparaterna samt instruerar och stöder barnet och föräldrarna i användningen av dem. Nyttan med hörapparaterna verifieras med olika mätningar vid regelbundna kontrollbesök. Det är viktigt att föräldrarna och familjen har en positiv och uppmuntrande inställning för att rehabiliteringen ska lyckas.

Uppdaterad 21.6.2022