Gå till sidans innehåll

Information om undersökningar av hörselnedsättning

Hörselundersökningarna syftar till att utreda typen av hörselnedsättning och hur svår nedsättningen är.

Baserat på hörselundersökningarna bedömer man graden av olägenhet som hörselnedsättningen medför och fattar beslut om vård- och rehabiliteringsåtgärder. Det räcker eventuellt inte med en enskild undersökning, utan man kan behöva flera undersökningar som ger kompletterande information för att man ska kunna bilda sig en noggrann uppfattning. Undersökningsmetoderna beror på den undersöktas ålder och utvecklingsnivå samt typen av hörselnedsättning. På mottagningen får man redan en preliminär uppfattning om personens förmåga att höra ljud och uppfatta tal med hjälp av hörseln.

Uppdaterad 13.4.2021