Psykiskt välmående

Psykiskt välmående är en viktig del av daglig välfärd och ett bra liv.

 

Psykiskt välmående som en del av helhetsvälmåendet

Människans välmående är en helhet. Psykiskt välmående och övrigt välmående stöder varandra.

Fysiska begränsningar eller förändringar i funktionsförmågan är inget hinder för ett bra liv. Psykiskt välmående kan upplevas trots utmaningar i livet.

Man kan och bör ta hand om sig själv med en sund livsstil, utan att glömma glädjen. Vad får dig att må bra?

 

Kyllä

Uppdaterad  13.2.2023