Psykiskt välmående

Psykiskt välmående är en viktig del av daglig välfärd och ett bra liv.

Psykiskt välmående som en del av helhetsvälmåendet

Människans välmående är en helhet. Psykiskt välmående och övrigt välmående stöder varandra.

Fysiska begränsningar eller förändringar i funktionsförmågan är inget hinder för ett bra liv. Psykiskt välmående kan upplevas trots utmaningar i livet.

Man kan och bör ta hand om sig själv med en sund livsstil, utan att glömma glädjen. Vad får dig att må bra?

Se pensionären och psykologen Pirkko Lahtis video (Psykporten) där hon berättar hur man själv kan stöda sin psykiska hälsa:

Information och egenvårdshandböcker om psykiskt välmående finns i Psykporten i Hälsobyn. Bra handböcker är till exempel:

Om du behöver utomstående hjälp eller tjänster i frågor som gäller psykiskt välmående fins information i följande avsnitt:

Besök också webbplatsen Ikäinstituutin mielen hyvinvoinnin taitopankki som erbjuder konkreta sätt att stärka psykiska färdigheter:

Dessutom har Äldreinstitutet utmärkta guider om psykiskt välbefinnande:

Till början
 

Kyllä

Uppdaterad  5.3.2020