Vertaistuki sairaalassa

Vertaistuen tarjoaminen osana sairaalan palveluita tuo vertaistuen potilaalle jo hoitopolun alkumetreille. Toiminta vaihtelee sairaaloittain ja osastoittain.

Kuva: HUS / Matti Snellman

Oman sairaalan ja osaston tekemästä yhteistyöstä potilasjärjestöjen kanssa kannattaa kysyä osaston hoitohenkilökunnalta!

Alla olevasta luettelosta voit löytää sairaaloiden pisteet, josta voit kysyä vertaistuesta.

Helsingin yliopistollinen keskussairaala, OLKA®

OLKA® on sairaalan ja järjestöjen yhteistoimintaa. OLKA-toiminnassa luodaan vertaistuen mahdollisuuksia eri kohtiin sairastuneen hoitopolkua. Vertaistukijoita on Meilahden sairaala-alueen käytävillä OLKA-pisteissä, poliklinikoilla sekä vuodeosastoilla. OLKA®-toiminta toteutetaan HUS:n ja EJY ry:n yhteistyönä.

Tutustu toimintaan

Hyvinkään sairaala, Potilasoppimiskeskus Soppi

Potilasoppimiskeskus Soppi on Hyvinkään sairaalan matalan kynnyksen palvelupiste, joka toimii yhteistyössä sairaalan muiden yksiköiden kanssa. Soppi on osa OLKA®-verkostoa.

Soppi tarjoaa

 • mahdollisuuden kohtaamiseen kasvokkain
 • terveydenhuollon ammattilaisen tukea
 • tietoa terveydestä, sairauksista, potilaan oikeuksista ja palvelujärjestelmästä
 • asiantuntijoiden ja potilasjärjestöjen tuottamaa materiaalia
 • ohjausta terveyteen liittyvien verkkopalveluiden käytössä
 • tietoa potilasjärjestöjen toiminnasta ja vertaistuen saatavuudesta
 • mahdollisuuden asiakaspäätteen käyttöön
 • verenpainemittarin itsemittaukseen

Tutustu toimintaan

Keski-Suomen keskussairaala, Terveystietokeskus Palanssi

Palanssi on paikka, josta voit hakea materiaalia terveyden edistämiseen tai tukea sairauden kanssa pärjäämiseen. Palanssista löydät myös tietoa alueella toimivista potilasjärjestöistä tai vertaistuesta. Palanssin kautta koordinoidaan järjestö- ja vertaistukityötä sairaalassa.

Tutustu toimintaan

Oulun yliopistollinen sairaala, Järjestöpiste Kaiku

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen Järjestöt sairaalassa -hanke ylläpitää Järjestöpiste Kaikua, Oulun yliopistollisen sairaalan B1 aulassa. Pisteellä annetaan tietoa vertaistukitoiminnasta sekä järjestetään potilasjärjestöjen esittelyjä. Hanke tukee sairaalassa toimivien potilasyhdistysten vertaistukihenkilöitä tarjoamalla heille virkistystä ja täydennyskoulutusta.

Tutustu toimintaan

Seinäjoen keskussairaala, OLKA®

OLKA® on Seinäjoen keskussairaalan ja järjestöjen yhteistoimintaa. Toiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisuus potilaan ja heidän läheisensä kiireettömään kohtaamiseen sairaalassa sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa. Toiminta vapauttaa hoitajien aikaa hoitotyöhön sekä tarjoaa vapaaehtoiselle mahdollisuuden auttaa. OLKA-toimintaan kuuluu sairaalassa sijaitseva OLKA-potilastukipiste sekä vapaaehtoistoiminta.

Tutustu toimintaan

Tampereen yliopistollinen sairaala, Palveluneuvonta

Järjestöt Tays:n kehittämiskumppaneina -hanke on alkanut 1.1.2017.

Lisätietoa: hankevastaava Gitta Palomäki
palveluneuvonta@tays.fi
p. 03 311 67000 / Taysin palveluneuvonta

Vaasan keskussairaala, Palvelupiste

Potilaille ja läheisille sekä kaikille sairaalan vierailijoille suunnattu palvelupiste sijaitsee Vaasan keskussairaalan päärakennuksessa. Palvelupiste on matalan kynnyksen paikka, johon ei tarvitse varata aikaa. Palvelua antavat terveydenhuollon ammattilainen sekä potilasyhdistysten edustajat arkisin klo 09.00-15.00.

Tutustu toimintaan

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, kokemusasiantuntijat

Varsinais-Suomessa toimii tällä hetkellä 22 koulutettua kokemusasiantuntijaa, jotka ovat käyneet sairaanhoitopiirin järjestämän 8 kuukauden koulutuksen.

Kokemusasiantuntijat palvelevat kaikilla sairaanhoitopiirin toimialueilla. Heillä on valmiudet toimia esim.

 • ryhmänohjaajina
 • työntekijän työparina (ei terveydenhuollon ammattilaisena)
 • kokemuskouluttajana seminaareissa
 • palvelujen kehittäjänä ohjausryhmissä ja suunnittelu- ja kehittämisryhmissä sekä kokemusarvioijana tutkimushankkeissa
 • vertaistukihenkilönä
 • vastaanoton työntekijöinä

Tutustu toimintaan

Jos huomaat, että joku toimija puuttuu listalta, lähetä meille viesti sähköpostitse: vertaistalo@terveyskyla.fi.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


Katso lisää

HUS logoTAYS logoOYS logoKYS logoTYKS logo