Vertaistuki sairaalassa

Vertaistuen tarjoaminen osana sairaalan palveluita tuo vertaistuen potilaalle jo hoitopolun alkumetreille. Toiminta vaihtelee sairaaloittain ja osastoittain.

Kuva: HUS / Matti Snellman

OLKA® on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa. Toiminnan tavoitteena on tarjota potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa. Oman sairaalan ja osaston tekemästä yhteistyöstä potilasjärjestöjen kanssa kannattaa kysyä osaston hoitohenkilökunnalta!

Alla olevasta luettelosta löydät sairaaloiden pisteet, josta voit kysyä vertaistuesta.

Etelä-Karjalan keskussairaala, OLKA®

Etelä-Karjalan keskussairaalassa OLKA-toimintaan kuuluu sairaalan kanttiinilla sijaitseva OLKA-esitehylly ja sairaalassa tehtävä vapaaehtoistoiminta. Vertaistukea voit saada ottamalla yhteyttä oman alueesi OLKA-toiminnan työntekijään.

Tutustu toimintaan

 

Helsingin yliopistollinen keskussairaala, OLKA®

OLKA® on sairaalan ja järjestöjen yhteistoimintaa. OLKA-toiminnassa luodaan vertaistuen mahdollisuuksia eri kohtiin sairastuneen hoitopolkua. Vertaistukijoita on Meilahden sairaala-alueen käytävillä OLKA-pisteissä, poliklinikoilla sekä vuodeosastoilla. OLKA®-toiminta toteutetaan HUS:n ja EJY ry:n yhteistyönä.

Tutustu toimintaan

Hyvinkään sairaala, OLKA®

Hyvinkään sairaalassa OLKA-toimintaan kuuluu sairaalan palvelupiste Sopessa sijaitseva OLKA-piste ja sairaalassa tehtävä vapaaehtoistoiminta. Vertaistukea voit saada ottamalla yhteyttä oman alueesi OLKA-pisteeseen tai OLKA-toiminnan työntekijöihin. OLKA-toimintaa toteutetaan HUSin ja Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston yhteistyönä.

Tutustu toimintaan

 

Keski-Suomen keskussairaala, OLKA®

Keski-Suomen keskussairaalassa OLKA-toimintaan kuuluu sairaalassa sijaitseva OLKA-piste sekä sairaalassa tehtävä vapaaehtoistoiminta. Vertaistukea voit saada ottamalla yhteyttä Jyväskylän OLKA-pisteisiin sairaalassa ja kansalaistoiminnankeskus Matarassa.

Tutustu toimintaan

 

Kuopion yliopistollinen sairaala, OLKA®

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa OLKA-toimintaan kuuluu sairaalassa sijaitseva OLKA-piste.

Tutustu toimintaan (Kuopion yliopistollinen sairaala)
Tutustu toimintaan (Tukipilari)


 

Oulun yliopistollinen sairaala, OLKA®

Oulun yliopistollisessa sairaalassa OLKA-toimintaan kuuluu Avohoitotalossa sijaitseva Järjestöpiste Kaiku ja sairaalassa tehtävä vapaaehtoistoiminta. Vertaistukea voit saada ottamalla yhteyttä oman alueesi OLKA-pisteeseen tai OLKA-toiminnan työntekijöihin.

Tutustu toimintaan

 

Seinäjoen keskussairaala, OLKA®

OLKA® on Seinäjoen keskussairaalan ja järjestöjen yhteistoimintaa. Toiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisuus potilaan ja heidän läheisensä kiireettömään kohtaamiseen sairaalassa sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa. Toiminta vapauttaa hoitajien aikaa hoitotyöhön sekä tarjoaa vapaaehtoiselle mahdollisuuden auttaa. OLKA-toimintaan kuuluu sairaalassa sijaitseva OLKA-potilastukipiste sekä vapaaehtoistoiminta.

Tutustu toimintaan

Tampereen yliopistollinen sairaala, Palveluneuvonta

Järjestöt Tays:n kehittämiskumppaneina -hanke on alkanut 1.1.2017.

Lisätietoa: hankevastaava Gitta Palomäki
palveluneuvonta@tays.fi
p. 03 311 67000 / Taysin palveluneuvonta

Vaasan keskussairaala, Palvelupiste

Vaasan keskussairaalassa OLKA-toimintaan kuuluu sairaalassa sijaitseva OLKA-piste ja sairaalassa tehtävä vapaaehtoistoiminta. Vertaistukea voit saada ottamalla yhteyttä oman alueesi OLKA-pisteeseen tai OLKA-toiminnan työntekijöihin.

OLKA on Vaasan keskussairaalan ja Pohjanmaan Yhdistysten yhteistoimintaa. Toiminta alkaa Vaasan keskussairaalassa syksyllä 2019, jolloin nykyinen palvelupiste muuttuu OLKA-pisteeksi.

Tutustu toimintaan

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, kokemusasiantuntijat

Varsinais-Suomessa toimii tällä hetkellä 22 koulutettua kokemusasiantuntijaa, jotka ovat käyneet sairaanhoitopiirin järjestämän 8 kuukauden koulutuksen.

Kokemusasiantuntijat palvelevat kaikilla sairaanhoitopiirin toimialueilla. Heillä on valmiudet toimia esim.

  • ryhmänohjaajina
  • työntekijän työparina (ei terveydenhuollon ammattilaisena)
  • kokemuskouluttajana seminaareissa
  • palvelujen kehittäjänä ohjausryhmissä ja suunnittelu- ja kehittämisryhmissä sekä kokemusarvioijana tutkimushankkeissa
  • vertaistukihenkilönä
  • vastaanoton työntekijöinä

Tutustu toimintaan

Jos huomaat, että joku toimija puuttuu listalta, lähetä meille viesti sähköpostitse: vertaistalo@terveyskyla.fi.


 

Edellinen sivuSeuraava sivu

 


Katso lisää

HUS logoTAYS logoOYS logoKYS logoTYKS logo