Suru terveyden menettämisestä

Sairastuminen tarkoittaa terveyden menetystä. Ihmiset reagoivat menetykseen surulla. Surulla ei tarkoiteta vain tiettyä tunnetta, vaan kokonaisvaltaista prosessia. Suruun liittyy tunteita ja ajatuksia, kehollisia tuntemuksia ja muutoksia käyttäytymisessä.

Mitä sairastuessaan menettää?

  • Itseluottamusta. Itseluottamus laskee, kun ei pysty samanlaisiin suorituksiin kuin aikaisemmin. Jos sairaudella on vaikutuksia ulkonäköön, se haavoittaa myönteistä minäkuvaa.
  • Itsenäisyyttä. Avun vastaanottaminen voi tarkoittaa monelle itsenäisyyden menetystä. Itsenäisyyden menetys voi olla hetkellistä tai pysyvää, ja se voi aiheuttaa menetyksen kokemuksia arjessa ja tulevaisuuden suunnitelmissa.
  • Tutun elämäntavan. Arjen sujumisen näkökulmasta tutun elämäntavan, kuten harrastuksen, menetys voi joskus tuntua vähäiseltä, mutta sillä voi olla sairastuneelle suuri merkitys. Esimerkiksi se, että ei enää pysty tekemään käsitöitä, voi tarkoittaa tärkeimmän rentoutumiskeinon menetystä.
  • Totutun sosiaalisen elämän. Sairastumisella voi olla vaikutuksia ihmissuhteisiin tai mahdollisuuksiin osallistua.

Surulle pitää olla tilaa

Tunteiden ilmaisu on tärkeää sekä henkiselle että keholliselle terveydelle. Surussa jokainen käyttää omia selviytymiskeinojaan ja löytää voimavaransa.

Vertaistuki voi olla juuri se, missä tulee kuulluksi ja ymmärretyksi, ja uusi identiteetti voi vahvistua.

Älä jää yksin - tukea on tarjolla

Vertaistalo auttaa löytämään vertaistukea ja luotettavaa tietoa vertaistuesta. Vertaistalo kerää yhteen potilasyhdistysten tarjoaman vertaistuen Etsi vertaistukea -hakukoneeseen.


 


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


sairastuminen; terveyden menetys; suru; sopeutuminen

Päivitetty  25.10.2019