Mitä vertaistuesta saa?

Vertaistuen avulla voi saada tietoa, tukea ja toivoa tulevaisuuteen. Myös vertaistuen antaminen on merkityksellistä.

Tietoa, tukea ja toivoa

Uudessa elämäntilanteessa ihmiset etsivät vertaistuen avulla tietoa sairaudestaan, sen vaikutuksista elämään, hoitomuodoista ja toipumisesta. Saman kokeneilta voi saada käytännön vinkkejä sairauden kanssa elämiseen. Vertaisilta saa vastauksia myös sellaisiin kysymyksiin, joita itse ei osaisi vielä edes kysyä.

Sairauden eri vaiheissa tunteet voivat vaihdella tai voi olla, ettei tunne juuri mitään. Vertaistuesta saa kokemuksen siitä, että itselle hämmentävä tilanne ja siitä aiheutuvat reaktiot ovat normaaleja. Vertaistuki tuntuu hyvältä, kun tietää, ettei ole ainut samanlaisessa tilanteessa oleva.

Vertaisilta voi saada rohkaisua ja ymmärrystä elämäntilanteeseensa. Vertaistuen avulla voi kohdata saman henkisiä ihmisiä, joista voi saada uusia ystäviä.

Toivo herää, kun näkee ja kuulee, miten joku on selviytynyt sairaudestaan tai selviää elämästään sairauden kanssa. On rohkaisevaa, kun näkee saman kokeneiden pystyvän onnelliseen elämään sairaudestaan huolimatta.

Aina ei tarvitse kuin olla vaan. Sairastuneen toivon tunne voi herätä jo silloin, kun näkee, että joku on selviytynyt sairaudesta, on siinä ja hymyilee.

Vertaistuki antaa toivon tavallisesta elämästä sairaudesta huolimatta. Vaikka vertaiset puhuvat keskenään usein sairaudesta, voi juuri vertaisen kanssa olla parasta puhua jostain aivan muusta. 

Vertaistuen antaminen on myös merkityksellistä

Asioita, joita vertaistukijat ovat kertoneet saaneensa toiminnasta: auttamisen iloa, uuden oppimista, ystävyyttä jne.

Vertaistukijana toimiminen kartuttaa vertaistukijan kokemusta ja tietoa ja antaa merkityksellisyyden tunteen, kun voi auttaa toista ihmistä.

"Kun kohtaan muita sairastuneita, minäkin saan siitä paljon. Saan hyvää mieltä, kun voin auttaa muita, mutta saan myös itse vertaistukea ja oma tietoni karttuu. Vertaistukikohtaamisista kertynyt tieto toimii minulle työkaluna seuraaviin kohtaamisiin", kertoo vertaistukijana toimiva Anneli.

Vertaistuki on vuorovaikutusta, se on antamista ja saamista. Myös vertaistuen antaja kokee hyvän vuorovaikutuksen voimauttavana. Vertaistukitoiminnasta saa voimavaroja arkeen, vaihtelua elämään ja uusia ystäviä.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


toivo; tuki; sopeutuminen; vertaistukija; vertaistuki; merkitykset (tieto); vertainen; tieto; kokemuksellisuus

Päivitetty  24.10.2019