Mitä on vertaistuki?

Vertaistuki on kokemusten jakamista toisen saman kokeneen kanssa. Vertaistuki tarkoittaa kokemustietoon perustuvaa tukea, jonka tärkeimmät elementit ovat kertominen ja kuunteleminen.

Vertaistuki on kertomista

Kun ihminen sairastuu, hänen ja läheisten tiedonjano on suuri. Tietoa saa hoitavan tahon ja kirjallisuuden lisäksi kohtalotovereilta. Saman kokeneet voivat kertoa omista kokemuksistaan sairaudesta selviytymisestä tai sairauden kanssa elämisestä.

Sairastuneelle on tärkeää kuulla, mitä diagnoosi tarkoittaa käytännössä ja miten se vaikuttaa jokapäiväiseen elämään.

Myös vastasairastunutta ja läheisiä helpottaa puhua kokemastaan.

Katso vertaisvideoita

Lue kokemustarinoita

Vertaistuki on kuuntelemista

Vertaistuen arvo on siinä, että kertojalla ja kuulijalla on samanlainen kokemus, joka mahdollistaa toisen tarinan ymmärtämisen.

On helpottavaa jakaa kokemuksensa sellaisen henkilön kanssa, joka todella ymmärtää. Sairastunut voi säästää läheisiään ja olla kertomatta kaikkia huoliaan heille. Vertaistukija on sopivan etäällä, ja siksi hänelle on helpompi puhua.

Yhteinen kokemusten jakaminen luo syvän ymmärretyksi tulemisen tunteen. Jaettu kokemus on merkittävä kokemus.


   Seuraava sivu

 


henkilökohtainen apu; ryhmäkeskustelu; järjestöt; potilasjärjestöt; palvelu; jakaminen (usealle); usko; merkitys (ominaisuudet); vapaaehtoinen; terveyden menetys; merkitykset (tieto); toivo; vapaaehtoistoiminta; vertainen; tuki; sopeutuminen; kokemus; suru; vertaistuki; ensitieto

Päivitetty  25.10.2019