Tietoa Vertaistalosta

Vertaistalo on osa Terveyskylää, jota rakennetaan Suomen yliopistosairaaloiden yhteistyönä tiivisti yhdessä ammattilaisten, potilasjärjestöjen, potilaiden ja heidän omaistensa kanssa.

Mikä on Vertaistalo?

Vertaistalo on verkkopalvelu, joka auttaa löytämään vertaistukea ja luotettavaa tietoa vertaistuesta. Vertaistalo keskittyy erikoissairaanhoidon potilaiden ja heidän läheistensä vertaistukeen. Vertaistukea järjestetään sairauksien lisäksi monen eri elämän kriisitilanteen ja teeman ympärillä. Tavoitteena on potilaiden ja heidän läheistensä mahdollisimman vaivaton pääsy vertaistukipalveluihin ja yhdistyksille mahdollisuus vertaistuen välittämiseen.

Tietoa ja vertaiskokemuksia

Vertaistalossa kerrotaan, mitä vertaistuki on, tuen eri muodoista sekä siitä, mitä vertaistuesta saa. Palveluun kootaan myös vertaisvideoita ja kokemustarinoita niin vertaistukijoilta kuin vertaistukea saaneilta.

Vertaistalo kerää yhteen potilasjärjestöjen tarjoaman vertaistuen, jota voi etsiä Etsi vertaistukea -sivulta.

Yhdessä potilasyhdistysten kanssa

Verkkopalvelun sisällöntuottajana toimii Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) OLKA®, jota toteutetaan yhteistyössä järjestökumppani HyTe ry:n (ent. EJY ry) kanssa. HyTen OLKA-toimintaa ja Vertaistalon kehittämistä tukee sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Vertaistalo on osa Terveyskylä.fi-verkkopalvelua, jota rakennetaan Suomen yliopistosairaaloiden yhteistyönä. Vertaistaloa rakennetaan tällä hetkellä HUSin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) yhteistyönä.

Yhteistyökumppanit:

Päivitetty  3.6.2022

Kyllä