Testaa: Minustako vertaistukija?

Vertaistukijana voi toimia henkilö, jolla on omakohtainen kokemus kyseisestä sairaudesta/tapahtumasta. Tärkeää vertaistukijaksi ryhtyessä on miettiä omia voimavaroja ja elämäntilannetta.

Päivitetty  29.3.2018 11.10