Vem är en stödperson?

En stödperson har överlevt en sjukdom eller anpassat sig till att leva med den och vill stöda andra som drabbats.

Kamratstöd kan innebära spontana träffar med personer med liknande erfarenheter. Kamratskap är

  • när personer som samtidigt är i samma livssituation utbyter erfarenheter
  • en person i en ny livssituation utbyter erfarenheter med en person som upplevt samma situation, som klarat sig eller lärt sig att leva med den.

Utbildad stödperson

En stödperson och en person som behöver stöd har liknande erfarenheter, men stödpersonen har hunnit längre i sin egen process.

Personen har klarat sig ur den kris som insjuknandet lett till, vill dra nytta av de kunskaper den egna erfarenheten gett och stöda andra som insjuknat. En stödperson är vanligtvis frivillig, har fått utbildning för sin uppgift och har tystnadsplikt.

Stödpersonen fokuserar på att lyssna på personen som nyss insjuknat och behöver stöd. Stödpersonen berättar om sina egna erfarenheter när och i den utsträckning den som behöver stöd vill.

"Som stödperson är jag beredd att berätta hur sjukdomen har känts, på vilka sätt mitt liv har förändrats och vilka tankar sjukdomen har väckt", berättar Anneli, som fungerar som frivillig stödperson på ett sjukhus.

Uppdaterad  24.8.2022

Kyllä