Testa: Ska jag bli en stödperson?

En person som har en personlig erfarenhet av den aktuella sjukdomen eller händelsen kan vara en stödperson.  När man ska bli en stödperson är det bra att fundera över sina egna kraftresurser och sin egen livssituation.

Uppdaterad  7.6.2022

Kyllä