Sorg över förlora hälsa

Att insjukna innebär att man förlorar sin hälsa. Människor reagerar på förlusten med sorg.

Det måste finnas utrymme för sorgen

Sorg är en övergripande process som är förknippad med känslor, tankar, fysiska symtom och beteendeförändringar. Det är viktigt att uttrycka sina känslor med tanke på både den psykiska och den fysiska hälsan. Var och en har sitt eget överlevnadssätt och hittar sina egna resurser i sorgen.

Vad förlorar man då man blir sjuk?

  • Självförtroendet. Självförtroendet blir sämre då man inte längre klarar av samma saker som tidigare. Om sjukdomen påverkar utseendet kan den positiva självbilden skadas.
  • Självständigheten. Att ta emot hjälp kan för många innebära att man förlorar sin självständighet. Man kan förlora sin självständighet tillfälligt eller bestående, vilket kan medföra förlust av upplevelser i vardagen och planer för framtiden.
  • En bekant livsstil. Om vardagen fungerar kan förlusten av en bekant livsstil, såsom en hobby, kännas obetydlig, men för en person som drabbats av en sjukdom kan detta ha stor betydelse. Till exempel om man inte längre klarar av att handarbeta kan det innebära att man förlorar sin viktigaste metod för att koppla av.
  • Det sociala liv man är van vid. Ett insjuknande kan påverka de sociala relationerna eller möjligheterna att delta.

Kamratstöd kan betyda att man blir hörd och förstådd och kan stärka sin nya identitet.

Uppdaterad  7.6.2022

Kyllä