Till stödpersonen

För dig som är stödperson erbjuder Kamrathuset nyttig information bland annat om var och hur man kan verka som stödperson, vad som är bra att beakta då man träffar en person som insjuknat och hur man som stödperson också tar hand om sig själv.