Kamratstöd för närstående

Kamratstöd ger också närstående en möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter med andra som upplevt samma sak.

​​Kamratstödsverksamhet handlar om erfarenhetsbaserad kunskap, där det viktiga är att lyssna och dela med sig.

Kamratstödsverksamhet fokuserar på stödet du får av andra människor som befinner sig i samma situation.

Kamratstöd skiljer sig från andra stödformer i och med att den baserar sig på människors egna erfarenheter och lärdomar, som man delar med sig av. Liknande livssituationer gör att man förstår varandra.

Vad är kamratstödsverksamhet?

För närstående, liksom för personer med en sjukdom, erbjuds separat kamratstöd. Kamratstödet är mångsidigt och var och en kan söka en lämplig form för sig själv i ett lämpligt skede. Kamratstöd kan vara organiserad verksamhet eller möten som uppkommer av sig själv.

I den organiserade kamratstödsverksamheten delar kamratstödjaren en liknande upplevelse, men har hunnit längre i sin egen process. I allmänhet är kamratstödjaren frivilligarbetare, utbildad för uppgiften och har tystnadsplikt.

Kamratvideo

Satu Kuru, som är handledare och utbildare för kamrathandledare i kamratstödsgruppen Leijonaemot (lejoninnorna), berättar om kamratstödsverksamheten.

 
 

Uppdaterad  7.6.2022

Kyllä