Folkhälsan

 

Gå till ordlistan

Folkhälsan

Skriv ut

Verksamhetsområde: hela Finland

kamratstödsgrupper kamratstödjare diskussionsgrupp på internet 

Verksamhet

Folkhälsan erbjuder hälsofrämjande verksamhet så som lättillgängligt stöd, information, kamratstöd och gruppverksamhet för svenskspråkiga personer som berörs av en sällsynt, genetisk diagnos.

Vi ordnar gruppträffar och annan verksamhet för personer som själva har en sällsynt diagnos och för anhöriga. Vi erbjuder genetisk vägledning och stödsamtal. I samarbete med Harvinaiskeskus Norio kan vi förmedla kamratstöd genom deras kamratstödsregister.

Kontaktuppgifter​

www.folkhalsan.fi/sallsyntadiagnoser​

​​