Diabetesföreningen i Åboland

 

Gå till ordlistan

Diabetesföreningen i Åboland

Skriv ut

Verksamhetsområde: hela Finland

kamratstödsgrupperkamratstödjareFacebook-grupp 

Verksamhet

Diabetesföreningen i Åboland rf grundades år 1988 som en intresseorganisation för diabetiker, familjemedlemmar, anhöriga och övriga intresserade.

Föreningen erbjuder kamratstöd i olika former bl.a. genom motions- och konditionsgrupper samt andra gemensamma aktiviteter såsom föreläsningar, träffar och resor. Medlemstidningen DIABO ger aktuell information om diabetes och hälsorelaterade ämnen. Föreningen erbjuder kamratstöd också till patientens närstående.​

Kontaktuppgifter

diabetes.aboland@gmail.com
www.diabo.fi

Kyllä