Sök stöd -sökmaskin

​​Kamrathuset samlar föreningar som erbjuder kamratstöd för patienter i olika sjukdomsgrupper och deras närstående.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Målet är en så smidig tillgång till kamratstödstjänster som möjligt samt möjlighet att förmedla kamratstöd.

Hur fungerar sökmaskinen?

Du kan söka kamratstöd genom att mata in 1–2 nyckelord i sökfältet, till exempel hjärta, Esbo. Därefter filtrerar sökmaskinen ut de aktörer som erbjuder kamratstöd kring ifrågavarande diagnos och ort eller region.

Obs! Innehållet i sökmotorn finns i regel på finska. En del av föreningarna har också meddelat sina uppgifter på svenska.

Förklaringar till de små ikonerna:

Olika former av kamratstöd:​

  1. = kamratstödjare
  2. = kamratstödsgrupper
  3. = diskussionsgrupp på internet
  4. = jourtelefon
  5. = Facebook-grupp​

Har kamratstödjarna fått utbildning?

  1. = Kamratstödjarna är utbildade.
  2. = En del har fått utbildning för uppgiften.
  3. = Kamratstödjarna är inte utbildade.

Uppdaterad  7.6.2022

Kyllä