Sök stöd -sökmaskin

​​Kamrathuset samlar föreningar som erbjuder kamratstöd för patienter i olika sjukdomsgrupper och deras närstående.

Målet är en så smidig tillgång till kamratstödstjänster som möjligt samt möjlighet att förmedla kamratstöd.

Hur fungerar sökmaskinen?

Du kan söka kamratstöd genom att mata in 1–2 nyckelord i sökfältet, till exempel hjärta, Esbo. Därefter filtrerar sökmaskinen ut de aktörer som erbjuder kamratstöd kring ifrågavarande diagnos och ort eller region.

Obs! Innehållet i sökmotorn finns i regel på finska. En del av föreningarna har också meddelat sina uppgifter på svenska.

Förklaringar till de små ikonerna:

Olika former av kamratstöd:​

  1. = kamratstödjare
  2. = kamratstödsgrupper
  3. = diskussionsgrupp på internet
  4. = jourtelefon
  5. = Facebook-grupp​

Har kamratstödjarna fått utbildning?

  1. = Kamratstödjarna är utbildade.
  2. = En del har fått utbildning för uppgiften.
  3. = Kamratstödjarna är inte utbildade.

Uppdaterad   

Kyllä