Vad får man ut av kamratstödet?

Genom kamratstöd kan du få information, stöd och hopp inför framtiden. Att ge kamratstöd är också en betydelsefull uppgift.

Information, stöd och hopp

Människor i en ny livssituation söker genom kamratstöd information om sin sjukdom, hur den påverkar livet, hur den kan vårdas och om tillfrisknandet. Personer som gått igenom samma sak kan ge praktiska råd om livet med sjukdomen. Medmänniskor kan också ge svar på sådana frågor som man själv inte ens ännu skulle komma på att ställa.

Olika skeden av sjukdomen kan ge upphov till olika känslor, eller så känner man knappt något alls. Tack vare kamratstödet märker man att den förvirrande situation man befinner sig i och de reaktioner den ger upphov till är normala. Kamratstöd känns bra eftersom man vet att man inte är ensam i sin situation.

Medmänniskor kan ge uppmuntran och förstår din nya livssituation. Genom kamratstödet får du träffa likasinnade personer som kan bli nya vänner.

Hoppet vaknar till liv när man ser och hör hur någon har klarat av sin sjukdom eller klarar av att leva med den. Det är sporrande att se att personer som gått igenom samma sak kan leva ett lyckligt liv trots sjukdomen.

Kamratstöd ger hopp om ett normalt liv trots sjukdom. Även om medmänniskor ofta pratar om sjukdomen sinsemellan, kan det vara bäst att prata om helt andra saker.

Betydelsefull uppgift att ge kamratstöd

Att vara stödperson ger mer erfarenhet och kunskaper samt en känsla av att man gör något betydelsefullt då man kan hjälpa en annan människa.

"Även jag får mycket ut av att möta andra som insjuknat. Jag blir på gott humör när jag kan hjälpa andra, men jag får också själv kamratstöd och mer kunskaper. Den kunskap jag får genom kamratstödet blir ett verktyg för kommande träffar”, berättar Anneli, som fungerar som stödperson.

Kamratstöd innebär växelverkan. Kamratstöd är att ge och att få. Också den som ger kamratstöd upplever att en bra växelverkan ger kraft. Kamratstödsverksamheten ger styrka i vardagen, variation i livet och nya vänner.

Ibland behöver man bara vara. För en person som insjuknat kan hoppet väckas till liv bara av att se att någon har klarat av sjukdomen, lever med den och ler.

Uppdaterad  7.6.2022

Kyllä