Vad är kamratstöd?

Kamratstöd betyder att man delar erfarenheter med någon som varit med om samma sak. Kamratstöd innebär stöd baserat på erfarenhet, där de viktigaste elementen är att berätta och lyssna.

 
 

Kamratstöd är att berätta

När en människa blir sjuk, har den insjuknade och de närstående ett stort behov av information och stöd. Personer som varit med om samma sak kan ge en annan typ av information än den vårdande instansen och litteraturkällor. Personer som gått igenom samma sak kan berätta om sina egna erfarenheter av hur de hanterat sjukdomen och hur det är att leva med sjukdomen.

För en person som insjuknat är det viktigt att höra vad diagnosen innebär i praktiken och hur den påverkar det dagliga livet. Det är också en lättnad för personer som nyligen insjuknat och närstående att få prata om vad de upplevt.

Kamratstöd är att lyssna

Kärnan i kamratstödet är att den som berättar och den som lyssnar har liknande erfarenheter och att de därför kan förstå varandra.

Kamratstöd innebär bemötande med fokus på att lyssna.

Det är en lättnad att dela sina erfarenheter med en person som verkligen förstår ens situation. Stödpersonen finns på lämpligt avstånd och kan därför vara lättare att prata med än en närstående.

Då man delar gemensamma erfarenheter skapas en djup känsla av att bli förstådd. Delade erfarenheter är viktiga.

Uppdaterad  7.6.2022

Kyllä