Information om Kamrathuset

Kamrathuset är en del av Hälsobyn som universitetssjukhusen i Finland bygger upp tillsammans och i nära samarbete med yrkesutbildade personer, patientorganisationer, patienter och deras anhöriga.

Vad är Kamrathuset?

Kamrathuset är en webbtjänst som hjälper dig att hitta kamratstöd och tillförlitlig information om kamratstöd. Kamrathuset fokuserar på kamratstöd för patienter inom den specialiserade sjukvården och patienternas närstående. Kamratstöd ordnas såväl för personer som drabbats av sjukdomar som för personer i olika krissituationer i livet och runt olika teman. Målet är att erbjuda en så smidig tillgång till kamratstödstjänster som möjligt för att inkludera patienterna och deras närstående samt ge föreningar möjlighet att förmedla kamratstöd.

Information och erfarenheter av kamratstöd

I Kamrathuset berättar vi vad kamratstöd är, vilka olika former av kamratstöd det​ finns och vad man får ut av kamratstödet. I tjänsten samlas också kamratvideor och erfarenhetsberättelser av såväl kamratstödjare som personer som fått kamratstöd.

Kamrathuset samlar kamratstöd som erbjuds av patientorganisationer. Stöd kan sökas på sidan Sök kamratstöd.

Tillsammans med patientföreningarna

Som innehållsproducent för webbplatsen fungerar Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) OLKA®, som genomförs i samarbete med föreningen HyTe rf. OLKA®-verksamheten och utvecklingen av Kamrathuset stöds av social- och hälsovårdsministeriet med hjälp av Veikkaus avkastning.

Kamrathuset är en del av webbtjänsten Hälsobyn.fi, som byggs upp genom ett samarbete mellan universitetssjukhusen i Finland. Kamrathuset byggs för närvarande upp som ett samarbete mellan HUS och Birkalands sjukvårdsdistrikt (PSHP).

Samarbetspartner:

 
 

Uppdaterad  7.6.2022

Kyllä