Sorg över förlorad hälsa

Att bli sjuk innebär att man förlorar sin hälsa. Många reagerar på förlusten med sorg. Sorg är inte endast en viss känsla, utan en lång process. Sorg förknippas med känslor och tankar, fysiska känningar och förändrat beteende.

Förändringar och negativa känslor som kan uppstå efter insjuknandet: sjuk?

  • Sämre självförtroende. Ditt självförtroende kan sjunka då du inte längre klarar av samma saker som tidigare. Om sjukdomen påverkar ditt utseende, kan den ha en negativ inverkan på din självbild.
  • Du har inte samma självständighet som förr. Att ta emot hjälp kan för många innebära en känsla av förlorad självständighet. Det här kan vara tillfälligt eller bestående, och kan leda till att du går miste om om en upplevelser. Du kan också bli tvungen att ändra dina framtidsplaner.
  • Du måste ge upp den livsstil du är van vid. Att behöva ge upp till exempel en kär hobby kan ha en stor betydelse för en person som insjuknat, trots att det kan verka som en liten grej. Att inte längre kunna kan syssla med t.ex. handarbete eller någon annan hobby kan betyda att man förlorar sitt viktigaste sätt att slappna av.
  • Det sociala liv som du är van vid krymper. Insjuknandet kan medföra konsekvenser för relationerna till andra människor eller dina möjligheter till socialt umgänge.

Ge utrymme för sorgen

Det är viktigt både för den psykiska och fysiska hälsan att uttrycka sina känslor. Var och en har sitt eget ösätt att hantera den nya situationen och hittar sina egna resurser i sorgen.

Kamratstöd kan betyda att man blir hörd och förstådd och kan stärka sin nya identitet.

Du är inte ensam, det finns stöd att få

Kamrathuset hjälper dig att hitta kamratstöd och tillförlitlig information om kamratstöd. Kamrathuset samlar kamratstöd som erbjuds av patientföreningar och som kan sökas på sidan Sök kamratstöd.

Föregående sideNästa sida

 

Kyllä

Uppdaterad  30.1.2020