Kamratstöd på sjukhuset

Genom att erbjuda kamratstöd som en del av sjukhusets tjänster får patienten kamratstöd genast i början av sin vårdprocess. Verksamheten varierar mellan olika sjukhus och avdelningar.


Bild: HSN / Matti Snellman

Det lönar sig att fråga avdelningens vårdpersonal om sjukhusets och avdelningens samarbete med patientorganisationer.

I förteckningen nedan hittar du de ställen på sjukhuset där du kan fråga om kamratstöd.

Helsingfors universitets centralsjukhus, OLKA®

OLKA®-service går ut på samarbete mellan sjukhuset och olika organisationer. Inom OLKA® skapar man möjligheter till kamratstöd i olika skeden av den insjuknades vårdväg. Stödpersoner finns tillgängliga vid OLKA®-punkterna, poliklinikerna och bäddavdelningarna på Mejlans sjukhusområde. OLKA® genomförs i samarbete mellan HUS och EFS rf.

Läs mer här.

Hyvinge sjukhus, Lärcentret för patienter Soppi

Soppi, lärcentret för patienter, är ett serviceställe med låg tröskel vid Hyvinge sjukhus. Centret samarbetar med sjukhusets övriga enheter. Soppi hör till OLKA®-nätverket. Soppi erbjuder:

- möjlighet att träffa andra ansikte mot ansiktet,
- stöd av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården,
- information om hälsa, sjukdomar, patientens rättigheter och servicesystemet,
- material av experter och patientorganisationer,
- vägledning gällande webbtjänster med anknytning till hälsan,
- information om patientorganisationernas verksamhet och tillgången till kamratstöd,
- möjlighet att använda en klientdator, och
- möjlighet att själv mäta blodtrycket.

Läs mer här.

Mellersta Finlands centralsjukhus, centret för hälsoinformation Palanssi

Vid Palanssi kan du söka material om främjande av hälsan eller stöd för att klara av att leva med sjukdomen. Palanssi erbjuder också information om patientorganisationer eller kamratstöd i regionen. Sjukhusets organisations- och kamratstödsarbete koordineras via Palanssi.

Läs mer här.

Uleåborgs universitetssjukhus, organisationspunkten Kaiku

Föreningen Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys projekt Organisationer på sjukhuset (Järjestöt sairaalassa) upprätthåller organisationspunkten Kaiku i B1-entrén vid Uleåborgs universitetssjukhus.Vid Kaiku ges information om kamratstödverksamhet och ordnas presentationer av patientorganisationer. Projektet stöder kamratstödpersoner för de patientorganisationer som är verksamma på sjukhuset genom att erbjuda dem rekreation och fortbildning.  Kaiku hör till OLKA®-nätverket.

Läs mer här.

Seinäjoki centralsjukhus, OLKA®

Öppnas under 2017.

Mer information: Verksamhetsledare för Järjestötalo Riitta Vatanen, riitta.vatanen@jarjestotaloseinajoki.net

Tammerfors universitetssjukhus, servicerådgivningen

Projektet med organisationer som utvecklingspartner till Tammerfors universitetssjukhus (Järjestöt Tays:n kehittämiskumppaneina) inleddes den 1 januari 2017.

Mer information: projektansvarig Gitta Palomäki palveluneuvonta@tays.fi

tfn 03 311 67000 / Tammerfors universitetssjukhus servicerådgivning

Vasa centralsjukhus, servicepunkten

I Vasa centralsjukhus huvudbyggnad finns en servicepunkt för patienter, närstående och sjukhusbesökare. Servicepunkten har ingen tidsbeställning, utan det är bara att stiga in och ställa sina frågor. Vid servicepunkten finns en sakkunnig inom hälso- och sjukvården samt representanter för patientföreningar vardagar klockan 09.00–15.00.

Läs mer här.


Om du märker att någon aktör saknas på listan, skicka ett meddelande till oss per e-post: vertaistalo@terveyskyla.fi.


Föregående sidaNästa sida

  

Kyllä

Uppdaterad  30.1.2020