Kamrathusets byggare

Kamrathuset är en del av Hälsobyn som universitetssjukhusen i Finland bygger tillsammans och i nära samarbete med yrkesutbildade personer inom hälsovården, patientorganisationer, patienter och deras närstående.

 

Uppdaterad  8.11.2018 14.18