För närstående

Kamratstöd ger också närstående en möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter med andra som upplevt samma sak.

​Kamratstödsverksamhet handlar om erfarenhetsbaserad kunskap, där det viktiga är att lyssna och dela med sig.

Kamratstödsverksamhet fokuserar på stödet du får av andra människor som befinner sig i samma situation.

Kamratstöd skiljer sig från andra stödformer i och med att den basera​r sig på människors egna erfarenheter och lärdomar, som man delar med sig av. Lik​nande livssituationer gör att man förstår varandra.

Sök efter kamratstöd här(sidorna är på finska) och bekanta dig med Rehabiliteringshusets Stöd för närstående-guide (på finska).


Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  18.8.2020